Lumaktaw sa nilalaman

Salamat

Salamat sa iyong interes sa pagtatrabaho sa McKnight Foundation. Ang iyong aplikasyon ay naisumite para sa pagsusuri. Kung nakita namin ang iyong mga kwalipikasyon na tumutugma sa posisyon na ito, makikipag-ugnay kami sa iyo. Salamat sa iyong pasensya.


  • Ang McKnight Foundation ay naghahangad na maging isang tagapag-empleyo ng isang magkakaibang at kasama na lakas ng trabaho. Upang maunawaan ang mga demograpiko ng aming kawani at pool ng aplikante hinilingan namin ang iyong kusang-loob na pagkumpleto ng form sa ibaba.

    Inimbitahan ang mga aplikante para sa trabaho na magbahagi ng data ng demograpiko. Sa pagpapahaba ng paanyayang ito pinayuhan ka din na: (a) wala kang obligasyong tumugon, ngunit maaaring gawin ito sa hinaharap kung pipiliin mo; (b) ang mga indibidwal na tugon ay mananatiling kumpidensyal sa loob ng Human Resources; at (c) gagamitin ang mga tugon upang maunawaan at maibahagi ang pinagsamang data ng demograpiko at suriin ang mga pagsisikap patungo sa magkakaibang at kasamang lugar ng trabaho.

    Mangyaring kumpletuhin ang impormasyong hiniling sa ibaba. Salamat sa iyong pakikiisa.

Mga kahulugan

Lahi at etnisidad

Asyano Amerikano o Isla ng Pasipiko
Ang mga taong nakikilala sa isa o higit pang mga nasyonalidad o pangkat ng etniko na nagmula sa Silangang Asya, Timog Silangang Asya, o ang subcontient ng India. Ang mga halimbawa ng mga pangkat na ito ay kasama, ngunit hindi limitado sa, Chinese, Filipino, Asian Indian, Vietnamese, Korea, at Japanese. Kasama rin sa kategorya ang mga pangkat tulad ng Pakistani, Cambodian, Hmong, Thai, Bengali, Mien, atbp o mga taong nakikilala sa isa o higit pang mga nasyonalidad o mga pangkat na etniko na nagmula sa Hawaii, Guam, Samoa, o iba pang mga Isla sa Pasipiko. Kasama sa mga halimbawa ng mga pangkat na ito, ngunit hindi limitado sa, Katutubong Hawaiian, Samoan, Chamorro, Tonga, Fijian, at Marshallese. Kasama rin sa kategorya ang mga pangkat tulad ng Palauan, Tahitian, Chuukese, Pohnpeian, Saipanese, Yapese, atbp.

Black o African American
Ang mga taong nakikilala sa isa o higit pang mga nasyonalidad o pangkat ng etniko na nagmula sa alinman sa mga Itim na pangkat na lahi ng Africa. Kasama sa mga halimbawa ng mga pangkat na ito, ngunit hindi limitado sa, African American, Jamaican, Haitian, Nigerian, Ethiopian, at Somali. Kasama rin sa kategorya ang mga pangkat tulad ng Ghanaian, South Africa, Barbadian, Kenyan, Liberian, at Bahamian.

Hispanic, Latino / Latinx o Espanyol na pinagmulan
Ang mga taong nakikilala sa isa o higit pang mga nasyonalidad o pangkat ng etniko na nagmula sa Mexico, Puerto Rico, Cuba, Gitnang at Timog Amerika, at iba pang mga kulturang Espanyol. Ang mga halimbawa ng mga pangkat na ito ay kasama, ngunit hindi limitado sa, Mexico o Mexico Amerikano, Puerto Rican, Cuban, Salvadoran, Dominican, at Colombian. Kasama rin sa "Hispanic, Latino o Spanish origin" ang mga pangkat tulad ng Guatemalan, Honduran, Espanyol, Ecuadorian, Peruvian, Venezuelan, atbp. Kung ang isang tao ay hindi nagmula sa Hispanic, Latino, o Espanyol na pinagmulan, sagutin ang "Hindi, hindi ng Hispanic, Latino , o Espanyol na pinagmulan ”.

Maraming lahi
Ang mga taong nakikilala sa dalawa o higit pang mga pagkakakilanlan ng lahi.

Katutubong Amerikano o Katutubong Alaska
Ang mga taong nakikilala sa alinman sa mga orihinal na mamamayan ng Hilaga at Timog Amerika (kasama ang Gitnang Amerika) at nagpapanatili ng kaakibat ng tribo o pagkakaugnay ng komunidad. Kabilang dito ang mga taong nakikilala bilang "American Indian" o "Native Native" at may kasamang mga pangkat tulad ng Navajo Nation, Blackfeet Tribe, Mayan, Aztec, Native Village ng Barrow Inupiat Tradisyunal na Pamahalaan, at Nome Eskimo Community.

White
Ang mga taong nakikilala sa isa o higit pang mga nasyonalidad o pangkat ng etniko na nagmula sa Europa, Gitnang Silangan, o Hilagang Africa. Ang mga halimbawa ng mga pangkat na ito ay kasama, ngunit hindi limitado sa, Aleman, Irlanda, Ingles, Italyano, Lebano, Ehipto, Polako, Pranses, Iranian, Slavic, Cajun, at Kaldean.

Sexual Orientation

Bisexual
Ang mga taong may kakayahang mang-akit - sekswal, romantiko, emosyonal, o kung hindi man - sa mga taong may pareho at magkakaibang kasarian at / o pagkakakilanlang kasarian tulad ng kanilang sarili.

Bakla o Tomboy
Ang mga taong emosyonal, romantiko, at / o pisikal na naaakit sa mga taong may parehong kasarian.

Heterosexual
Ang mga taong emosyonal, romantiko, at / o pisikal na naaakit sa isang tao ng hindi kasarian.

Nakapila
Ang isang termino ng payong para sa mga taong hindi kilalang eksklusibo bilang heterosexual, ay maaaring magsama ng mga taong kikilala bilang gay, tomboy, bisexual, asexual o isang tuluy-tuloy na oryentasyong sekswal.

Pagkakakilanlan ng kasarian

Kasama sa kasarian, malawak na kasarian o hindibinary:
Ang mga taong may pinalawak na kuru-kuro ng pagpapahayag ng kasarian at pagkakakilanlan na lampas sa itinuturing na inaasahang pamantayan sa kasarian para sa kanilang lipunan o konteksto; o mga taong kikilala bilang alinman, pareho, o isang kombinasyon ng lalaki o babae.

Transgender
Ang mga taong may pagkakakilanlang kasarian na hindi kinakailangang tumutugma sa kanilang itinalagang kasarian sa pagsilang o na lumampas sa maginoo na inaasahan ng pagkakakilanlan o ekspresyon ng kasarian; kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga taong nakikilala bilang transsexual, genderqueer, gender variant, gender magkakaiba, at androgynous.

Mga kapansanan

Taong may kapansanan
Ang mga taong may kapansanan sa pisikal o kaisipan na labis na naglilimita sa isa o higit pang mga pangunahing aktibidad sa buhay; isang talaan ng naturang (mga) kapansanan; o ay itinuturing na pagkakaroon ng tulad (mga) kapansanan. Para sa mga layunin ng kahulugan na ito, ang mga taong may (mga) kapansanan ay limitadong limitado kung malamang na makaranas sila ng kahirapan sa pag-secure, pagpapanatili, o pagsulong sa trabaho dahil sa (mga) kapansanan.

Katayuan ng Beterano

May Kapansanan na Beterano
Ang mga taong nagsilbi sa aktibong tungkulin sa militar ng Estados Unidos at may karapatang mabayaran ang kapansanan (o kung ngunit para sa pagtanggap ng retiradong bayad sa militar ay karapat-dapat sa kapansanan sa kapansanan) sa ilalim ng mga batas na pinamamahalaan ng Kalihim ng Beterano ng Bansa, o pinalaya o pinalabas mula aktibong tungkulin dahil sa isang kapansanan na nakakonekta sa serbisyo.

Iba pang Protected Beterano
Ang mga taong nagsilbi sa aktibong tungkulin sa militar ng US sa panahon ng giyera, o sa isang kampanya o ekspedisyon kung saan ang isang badge ng kampanya ay pinahintulutan sa ilalim ng mga batas na pinamamahalaan ng Kagawaran ng Depensa.

Kamakailan-lamang na Separated Beterano
Naghiwalay ang mga tao sa loob ng tatlong taon na nagsisimula sa petsa ng kanilang paglaya o paglaya mula sa aktibong tungkulin sa militar ng US.

Armed Forces Service Medal Beterano
Ang mga taong, habang naglilingkod sa aktibong tungkulin sa militar ng Estados Unidos, ay lumahok sa isang operasyon ng militar ng Estados Unidos na tumanggap ng medalya sa serbisyo ng Armed Forces.

Tagalog