Lumaktaw sa nilalaman

May-ari ng Ari-arian

Sa pamamagitan ng isang $2.3 bilyong endowment, ang McKnight Foundation ay may pagkakataon na ihanay ang pera nito sa misyon nito. Gamit ang isang maingat na diskarte sa panganib at pagbabalik, hinahanap ng Foundation ang mga pagkakataon sa pamumuhunan na sumasalamin sa mga bagong pang-ekonomiyang, kapaligiran, at panlipunang katotohanan sa halos 10% ng portfolio nito ($200 milyon). Habang nalalaman ang nalalaman, nakakahanap kami ng mga kapana-panabik na mga pagkakataon upang ihanay ang mga bahagi ng aming tradisyonal na portfolio kasama ang aming misyon - sa madaling salita, nalalampasan namin ang pangako ng 10%.

Kabilang sa aming Portfolio:
{"type":"pie","data":{"labels":["Program Related Invstments","Private Market"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(103,33,70,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#672146","#0d5257"],"data":[50,75],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Program Related Invstments: {y}", "Private Market: {y}"]

Mga High Impact Investments:

  • $ 75 MILYON sa mga pribadong merkado na may mataas na epekto sa mga pamumuhunan. Maaaring kabilang sa mga ito ang mga pondo o direktang pribadong utang at mga deal sa equity. Inaasahan namin ang isang minimum na pagbabalik ng pinansiyal na 6%.
  • $ 50 MILYON sa mga pamumuhunan na nauugnay sa programa (PRI), isang pangkaraniwang tool na pundasyon para sa paggawa ng mga di-komersyal na pamumuhunan na may mas mataas na epekto. Madalas na istraktura ng McKnight ang mga PRI nito bilang pang-matagalang, mababang interes na mga pautang sa 1-3%.
{"type":"pie","data":{"labels":["Public Market Funds","Carbon Efficiency Strategy","Bond Portfolio","Defensive Equity Strategy"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(103,33,70,0.9)","rgba(13,82,87,0.9)","rgba(220,88,42,0.9)","rgba(117,152,188,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#672146","#0d5257","#dc582a","#7598bc"],"data":[245,100,190,60],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":80,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"bottom","labels":{"usePointStyle":true,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"}},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Public Funds Fund: {y}", "Strategic Carbon Efficiency: {y}", "Bond Portfolio: {y}", "Defensive Equity Strategy: {y}"]

Mga Aligned Investments:

  • $ 245 MILYON sa mga pampublikong pondo sa merkado na sinusukat laban sa mga tradisyunal na benchmark na pamumuhunan tulad ng S & P 500 o MSCI World. Ang mga pondong ito ay may malakas na proseso upang kilalanin ang mga panganib ng panlipunan, kapaligiran at pamumuno (ESG) o makita ang pagpapanatili bilang isang pag-oorganisa ng kinakailangan bagong pandaigdigang ekonomiya.
  • $ 100 MILYON seed investment sa Strategic Carbon Efficiency, binabawasan ang ating pagkakalantad sa mga negosyo na makabuo ng polusyon sa carbon nang hindi mahusay. Ito ay naka-benchmark laban sa Russell 3000.
  • $ 190 MILYON portfolio ng bono na walang pagkakalantad sa mga kompanya ng karbon o mga korporasyon na nagmamay-ari ng mga taglay ng karbon sa ilalim ng lupa.
  • $ 60 MILYON sa mas mababang gastos nagtatanggol na diskarte sa equity na kinabibilangan ng kaunting mga pamantayan ng mga kasanayan sa ESG para sa mga kalakal na nakabase sa publiko ng kumpanya
Tagalog