Lumaktaw sa nilalaman
2 min read

Minnesota Perspectives on Water Quality

Ang Minnesota ay nasa isang punto sa pagbabago ng tono: Alam natin na ang mga komunidad ay umuunlad kapag mayroon silang malinis na inuming tubig at mga swimmable, fishable na lawa at ilog, ngunit ang produksyon ng agrikultura, isang bahagi ng ekonomiya ng Minnesota, ay patuloy na nakakahawa sa tubig na may mataas na antas ng nitrogen, phosphorus, at sediment . Ang mga lungsod at maliliit na bayan sa buong estado ay nakikipagtalo sa isang kumbinasyon ng pag-iipon ng imprastraktura at isang lumalaking pangangailangan upang linisin ang tubig habang ito ay bumaba sa kalidad. Ang mga patakaran na mayroon kami sa mga libro ay hindi sapat upang lumikha ng mga pagbabago na kinakailangan upang mapabuti at protektahan ang kalidad ng tubig. Kung gayon, paano natin malalapit ang mga kagyat na mga isyu sa kalidad ng tubig?

"... ang mga panayam na ito ay kinilala ng isang pangangailangan upang makisali sa isang mas malawak na hanay ng mga stakeholder mula sa mga sektor na hindi tradisyonal na naging bahagi ng pag-uusap ..."-JULIA OLMSTEAD, MISSISSIPPI RIVER PROGRAM OFFICER

Upang masagot ang tanong na iyon, nakatuon ang programang Mississippi River SDK Communications upang makinig nang malalim sa mga pananaw ng mga nagmamay-ari ng tubig sa Minnesota. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang makakuha ng pananaw sa kung paano iniisip ng Minnesotans mula sa iba't ibang mga rehiyon at sektor at pinahalagahan ang tubig. Ngayon, inilabas namin isang ulat pagsasama-sama ng mga interbyu-isang snapshot ng mga pananaw sa isang natatanging punto sa oras na nilayon upang tulungan ang McKnight, ang aming mga grantees, at ang aming mga kasosyo na isaalang-alang kung ano ang magagawa upang maprotektahan at mapabuti ang kalidad ng tubig ng Minnesota.

Ang mga interbyu ay nagbigay ng maraming pananaw. Para sa isa, samantalang halos lahat ay naniniwala na ang kalidad ng tubig ay mahalaga, iilan lamang itong itinuturing bilang isang pangunahing priyoridad. Naobserbahan din namin kung paano ang mga nagtatrabaho sa mga sektor na pinaka-naapektuhan ng kalidad ng tubig ay kabilang sa mga pinaka-kaalaman at may opinyon sa estado-ngunit ang mga stakeholder ay may mga fragmented na pinagmumulan ng data, at kulang ang kanilang pagkakaunawa sa mga problema at mga posibleng solusyon. Marahil ang pinakamahalaga, ang mga panayam na ito ay kinilala ng isang pangangailangan upang makisali sa isang mas malawak na hanay ng mga stakeholder mula sa mga sektor na hindi tradisyonal na naging bahagi ng pag-uusap, kabilang ang pampublikong kalusugan at pangangalagang pangkalusugan, industriya ng hindi pang-agrikultura, at mga residente ng lunsod at kanayunan na walang access sa malinis na pag-inom tubig.

Ang landas sa mas mahusay na kalidad ng tubig sa Minnesota ay nakasalalay sa mga malalaking desisyon sa paligid ng multimilyong dolyar na imprastraktura pati na rin ang milyun-milyong maliit na pagpipilian na ginagawa ng bawat indibidwal araw-araw. Ang aming pag-asa ay ang pananaliksik na ito at ang gawaing ipinapahayag nito ay makakatulong sa binhi ng isang bagong pag-uusap sa Minnesota tungkol sa kung paano mapagbubuti ang kalidad ng Ilog ng Mississippi at lahat ng iba pang tubig sa Minnesota para sa kasalukuyan at sa hinaharap na mga henerasyon.

Basahin ang ulat

Paksa: ilog ng Mississippi

Hulyo 2018

Tagalog