Lumaktaw sa nilalaman
Photo Credit: Ang Minneapolis Foundation
4 min read

Bagong Charitable Fund upang Suportahan ang Lokal na Pagkilos sa Pagbabago sa Klima

Ang isang bagong charitable fund na tumatanggap ng mga application ng grant ay sumusuporta sa lokal na aksyon sa pagbabago ng klima sa magkakaibang komunidad sa buong Lungsod ng Minneapolis.

Unveiled sa Minneapolis Mayor Jacob Frey's Estado ng Address ng Lungsod, ang Minneapolis Climate Action at Racial Equity Fund ay isang pakikipagtulungan sa pagitan Ang Minneapolis Foundation, ang lungsod at ang McKnight Foundation.

Ang pondo ay nilikha upang ikonekta ang corporate at philanthropic pagbibigay sa lugar na nakabatay sa mga inisyatibo na hinihimok ng komunidad upang mabawasan ang greenhouse gas emissions sa loob ng lungsod ng Minneapolis. Dahil sa kanilang sukat, ang mga pagkukusa sa lokal na aksyon sa klima ay madalas na walang sapat na dedikadong pondo. "Dapat tayong kumilos nang agresibo upang protektahan ang ating klima at ang pondong ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang magkaroon ng mas maraming epekto sa pamamagitan ng pagtatrabaho nang magkasama," sabi ni RT Rybak, Pangulo at CEO ng The Minneapolis Foundation, na nangangasiwa sa pondo.

Ang pondo ay binubuksan ng $ 100,000 mula sa McKnight Foundation. Gayunpaman, isang pangunahing layunin ng pondo ay upang paganahin ang mga negosyo at indibidwal na sumali sa mga pwersa sa pagsuporta sa lokal na pagkilos sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo.

Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring mag-abuloy sa Minneapolis Climate Action at Racial Equity Fund sa pamamagitan ng texting climatempls sa 243725, o sa pamamagitan ng pagpunta sa www.minneapolisfoundation.org/climate-action.

Mag-donate

Ang pondo at lokal na mga pagkukusa sa klima ay magiging kabilang sa mga paksa na tinalakay sa paparating na Mississippi Meeting: Kumikilos nang sama-sama upang protektahan ang ating Planet. Ang Minneapolis Foundation ay magpupulong sa pagpupulong na ito sa Hunyo 25; ang mga detalye ay magagamit sa website ng pundasyon.

Ang pondo ay may $ 100,000 na magagamit para sa mga gawad sa 2019, na may mga parangal na inaasahang magkakahigit sa pagitan ng $ 2,500 at $ 25,000. Magkakaroon ng dalawang pondo sa pagpopondo sa taong ito.

Ang pondo ay nag-aalok ng mga pamigay para sa mga batay sa lugar, mga inisyatibo na hinihimok ng komunidad at mga proyektong nagreresulta sa isang kapansin-pansing pagbabawas sa mga lokal na greenhouse gas emissions. Ang mga gawad ay iginawad sa mga panukala na higit pa sa isa o higit pang mga layunin ng Minneapolis Climate Action Plan, na kinabibilangan ng:
• Pagtaas ng kahusayan sa enerhiya
• Pag-udyok sa paggamit ng renewable energy
• Ang pagbawas sa mga milya ng sasakyan ay naglakbay
• Mga pagsisikap upang gumamit ng muling paggamit, muling paggamit at iba pang pagbabawas ng basura ng komunidad

Ang mga proyekto na pinondohan ay dapat ding isulong ang Ang Plano sa Aksyon ng Estratehikong Lahi ng Lungsod ng Minneapolis, isang apat na taon na plano upang maipakita ang mga prinsipyo ng katarungang panlahi sa buong gawain ng lunsod.

Ang mga tao sa mga komunidad na mababa ang kita ng kulay ay kadalasang nalalantad sa mga panganib sa kapaligiran. Kabilang sa mga kadahilanan sa paglalaro ang lahat ng bagay mula sa lahi at disparidad ng kita sa mga kondisyong pangkalusugan tulad ng hika sa malapit sa pabahay na mababa ang kita sa mga mapagkukunang polusyon tulad ng mga halaman ng kuryente.

"Ang malawak na benepisyo ng panlipunan, kalusugan, at ekonomiya ng paglipat ng enerhiya ay dapat na kumalat sa lahat ng mga komunidad sa buong Lungsod ng Minneapolis," sabi ni Kate Wolford, Pangulo ng McKnight Foundation. "Ang Climate Action at Racial Equity Fund ay makikipag-ugnayan sa mga residente na apektado ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga solusyon na binuo ng mga komunidad."

Ang mga halimbawa ng mga aktibidad na maaaring mapangasiwaan ay maaaring kabilang ang:
• Proyekto na nagbabawas sa gastos sa pagsusuri ng enerhiya na kahusayan para sa mga kabahayan na mababa at katamtamang kita, o na nagbabawas sa mga hadlang sa financing na kailangan sa mga pagpapabuti sa bahay
• Mga pagsisikap ng pakikipag-ugnayan sa komunidad na nagdudulot ng mas malaking pakikilahok sa mga aktibidad sa pag-save ng lakas
• Ang pagpapaunlad ng pagmamay-ari ng komunidad o suportadong mga proyekto ng renewable energy tulad ng solar sa komunidad
• Mga pagsusumikap sa edukasyon upang turuan ang mga residente at mga negosyo tungkol sa sistema ng enerhiya at / o mga mapagkukunan ng polusyon ng carbon, at mga lokal na solusyon
• Mga makabagong-likha sa lokal na pamahalaan at pakikipagsosyo sa komunidad upang ipatupad ang mga lokal na solusyon sa klima

Ang mga aplikasyon para sa unang round ng grant ay tatanggapin hanggang sa deadline ng ika-4 ng hapon sa Mayo 30, na may abiso ng pahayag sa Hulyo 15. Ang mga karapat-dapat na aplikante ay kinabibilangan ng mga paaralan, simbahan, mga organisasyon ng kapitbahay, mga asosasyon ng negosyo, 501c3 na mga nonprofit at kawanggawa o grassroot na organisasyon na may piskal ahente.

"Sa kawalan ng pamumuno mula sa pamahalaang pederal, ang mga lokal na pamahalaan ay kailangang tumungo at manguna sa patakaran ng klima - at sa gayon magkaroon ng mga komunidad at kapitbahayan," sabi ni Minneapolis Mayor Jacob Frey. "Ang pagbabago ng klima at katarungan ng lahi ay nakaugnay sa intrinsically, at ang Climate Action Fund na ito ay nagbibigay sa mga komunidad ng mga tool upang harapin ang pareho."

Ang mga aplikasyon ay susuriin ng isang komite na binubuo ng mga miyembro ng kawani sa Minneapolis Foundation, McKnight Foundation, Lungsod ng Minneapolis, Opisina ng Alkalde at Minneapolis City Council, pati na rin ang mga donor ng Minneapolis Foundation at residente ng Minneapolis na hinirang ng Mayor at Konseho ng Lunsod .

Upang matuto nang higit pa o mag-ambag sa pondo, bisitahin ang www.minneapolisfoundation.org/climate-action.

Tandaan: Ang pondo ay binubuksan ng $ 100,000 mula sa McKnight Foundation.

Paksa: Midwest Climate & Energy

Abril 2019

Tagalog