Lumaktaw sa nilalaman
3 min read

Kinikilala at Nagpapatibay ng Kapangyarihan ng Pamilya sa Edukasyon

Paano tinutukoy ng mga pamilya ang pakikipag-ugnayan sa pamilya sa edukasyon? Bilang pagtanggap ng "kapangyarihan ng mga tao na baguhin ang mga sistema, hindi ang iba pang paraan." O sa ibang salita, ang paglipat ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa mga pamilya at komunidad.

Iyon ay isang tema na narinig namin mula sa halos 30 kasosyo sa komunidad na natipon namin noong Nobyembre upang tuklasin ang paksa ng pakikipag-ugnayan sa pamilya, at upang payuhan ang aming mga kolektibong organisasyon kung paano matutulungan ng pagkakawanggawa ang layuning ito.

Hinihikayat tayo ng mga kasosyo na ituon ang ating mga pagsisikap sa pagbuo ng kapangyarihang pampamilya upang magtaguyod para baguhin ang mga sistema sa antas ng paaralan, distrito, at estado-at sa gayon ay mapabuti ang katarungan, pagkakataon, at mga resulta para sa mga bata ng Minnesota. Tulad ng millennials at bilang Report Cover for the Family Power Community Convening Summaryfunders sa MN Comeback, ang JD Graves Foundation, ang Minneapolis Foundation, at ang McKnight Foundation, naiisip namin kung paano maimpluwensiyahan ng payo na ito ang aming kaukulang gawain.

Ngayon, kami ay nasasabik na ibahagi ang lahat ng mga tema na lumitaw mula sa convening upang ipaalam sa isang mas malawak na pag-uusap ng komunidad tungkol sa pakikipag-ugnayan ng pamilya. Ang bagong ulat, Kinikilala at Nagpapatibay ng Kapangyarihan ng Pamilya sa Minneapolis-St. Paul, sumasalamin sa karunungan ng ating mga kasosyo, na nagsabi sa atin na:

  • Ilagay ang mga pamilya muna sa pamamagitan ng pagkilala sa mga magulang bilang mga dalubhasa at pagsuporta sa pagbabago ng mga sistema ng magulang na may kaalaman sa magulang.
  • Kilalanin ang mga bagay na konteksto sa pamamagitan ng saligan na pagsisikap sa pagbabago sa partikular na kultura (s) ng isang komunidad at tinitiyak ang isang pangako sa katarungan.
  • Tandaan na ang pagbabago ay multilayered sa pamamagitan ng pagbabalanse ng kagyat na pangangailangan na kumilos nang may pangako sa pang-matagalang pakikipag-ugnayan at pagdalo sa aspeto ng pagbabago ng mga sistema ng tao.

Sa tingin namin ang mga kalahok mismo ay nakapagsasalita ng mga tema na ito ng pinakamahusay. Ibinigay nila sa amin ang payo na ito:

    • "Gamitin ang salita TINGNAN. Ang ilang mga magulang pakiramdam hindi nakikita. Siguraduhin na ginagamit namin ito sa gawaing ito habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa edukasyon ng mga bata. "
    • "Mag-isip sa labas ng kahon sa pagpapabuti ng mga sistema ng edukasyon. Sa kabilang banda ay pinipigilan namin ang aming sarili upang ulitin ang mga parehong problema at pagkakamali. "
    • "Magtatag ng isang istrakturang paggawa ng desisyon upang magbigay ng tunay na kapangyarihan sa mga pamilya sa mga komunidad ng paaralan."

A group of people sitting around a round table having a discussion.

Umaasa kami na babasahin mo ang buong ulat, na kinabibilangan ng mas makapangyarihang pananaw, pati na rin ang kumpletong listahan ng mga kalahok na organisasyon. Lubos kaming nagpapasalamat sa tatlong organisador-Roberto de la Riva Rojas mula Inquilinxs Unidxs Por Justicia, Veronica Mendez Moore mula sa Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha, at Nelima Sitati Munene mula sa African Career and Education Resource, Inc- at lahat ng mga kasosyo sa komunidad na nagbahagi ng kanilang karunungan sa amin.

Bilang mga tagapagtustos, nagpapatupad kami upang patuloy na matuto nang magkasama tungkol sa kung paano pinakamahusay na makilala at palakasin ang kapangyarihan ng mga pamilya at komunidad upang ibahin ang anyo ng mga sistema ng edukasyon. Umaasa kami na ang dokumentong ito at ang diwa ng pagpupulong ay nag-aapoy ng katulad na pagmumuni-muni para sa mga mambabasa.


Si Rashad Turner ay dating tagapag-alaga ng Black Lives Matter St. Paul na naglilingkod bilang direktor ng pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa MN Comeback. Si Bill Graves ay isang dating teknolohiya at creative consultant na nagsisilbing presidente ng Graves Foundation. Si DeSeandra Sheppheard ay dating dating human resources at consultant sa pag-unlad ng organisasyon na naglilingkod bilang direktor ng mga gawad at pagpapatakbo sa Graves Foundation. Si Erin Imon Gavin ay dating guro na nagsisilbi bilang direktor ng programang pang-edukasyon sa McKnight Foundation. Si Patrice Relerford ay dating dating Star Tribune journalist na nagsisilbing direktor ng impact strategy para sa edukasyon sa Minneapolis Foundation.

Ang mga may-akda ay pinasasalamatan ang Latosha Cox, katulong ng programang pang-edukasyon ng McKnight, para sa kanyang pakikipag-ugnayan sa pagpaplano at pagsuporta sa pagpupulong ng komunidad.

Basahin ang ulat

Paksa: Edukasyon

Hunyo 2018

Tagalog