Agosto 2009 - Ang aming 2008 taunang ulat, kabilang ang mga pahayag sa pananalapi.