Mayo 2010 - Ang aming taunang ulat na "taon-sa-isang sulyap" sa 2009, sa format na PDF.