Agosto 2009 - Sentro para sa Pag-aaral ng Art at Komunidad. Pananaliksik at rekomendasyon na nagpapaalam sa 2009 revision ng mga gabay sa programa ng sining ng McKnight.