Tungkol sa Komunidad, Hindi isang pagsabog ay nagsasabi sa kuwento ng paglalakbay ng komunidad patungo sa pag-unawa sa pangitain ng mga pagkakataon para sa lahat-lalo na, ang papel ng pampublikong pagpopondo ay sumali sa pribadong pagkakawanggawa sa Central Corridor Funders Collaborative. Ang Collaborative Funders ay nagsilbi bilang parehong unan at isang pampadulas sa kumplikadong pagsisikap ng multi-sektor upang matiyak na ang proyekto ng tren ay naghahatid ng mga benepisyo sa mga komunidad sa kabila ng tren. Inilalarawan ng ulat na ito ang mga layunin ng sampung taong pagsasamahan na ito; kung paano namin namuhunan sa mga pagkukusa sa komunidad at ang mga resulta na nakamit; natutunan ang mga kasosyo; at kung paano ang mga epekto ng labis na epekto ng trabaho ay mas malayo kaysa sa nakikita natin.