Ang Pagkain at Agrikultura ng United Nations (FAO) ay nakatanggap ng tulong mula sa McKnight / CCRP noong 2015 upang mapahusay ang pag-access sa impormasyon, pag-aaral ng kaso, mga tool at pamamaraan, at iba pang mapagkukunang may kaugnayan sa agroecological intensification (AEI) ng pagsasaka ng maliit na mamamayan. Inilabas ng FAO ang Agroecology Knowledge Hub (AKH) noong Nobyembre 2016.