Nasa ibaba ang ilang mga tanong at sagot tungkol sa Midwest Climate & Energy program ng McKnight (Climate). Para sa karagdagang impormasyon, inaanyayahan ka naming basahin ang Klima mga diskarte sa programa at mga alituntunin sa aplikasyon.

Pagbibigay ng Logistics

1. Ilan ang mga pag-iikot sa pagbibigay ng Grant sa bawat taon?

Sinusuri ng aming team ang mga panukala sa isang rolling basis, na ang Setyembre 1 bilang ang deadline na isasaalang-alang sa kasalukuyang taon (ang mga aplikasyon na natanggap pagkatapos ng Setyembre 1 ay isasaalang-alang sa susunod na taon ng kalendaryo).

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Klima tungkol sa mga susunod na hakbang. Gagawa kami ng desisyon sa pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon.

2. Ano ang inaasahang tagal ng isang gawad? Gumagawa ka ba ng mga multiyear grants?

Ang McKnight ay karaniwang gumagawa ng mga gawad para sa isa o dalawang taon. Mahigpit kaming nakikipagtulungan sa humihiling na organisasyon upang matukoy ang parehong uri ng grant (pangkalahatang pagpapatakbo, proyekto, programa, atbp.) at ang tagal ng pagbibigay. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa isang Klima kawani ng programa bago isumite ang iyong hiling sa pagbibigay.

3. Ano ang iyong badyet sa pagbibigay?

Ang 2022 grantmaking budget ng Climate program ay $32 milyon. Ang ilan sa mga dolyar na iyon ay nakatuon na sa mga multiyear grantees, at inaasahan naming mag-deploy ng humigit-kumulang $3 milyon sa mga bagong grant sa 2023.

4. Ilalaan ba ng programa ng Klima ang taunang badyet ng mga gawad nito nang pantay-pantay sa buong taon?

Hindi kami naglalaan ng isang nakapirming bahagi ng mga pondo ng grant bawat buwan o piskal na quarter. Sa halip, nagsusumikap ang aming koponan upang matiyak na gumagawa kami ng makabuluhang halaga ng mga grant dollars na magagamit sa buong taon. Sa paggalang sa laki ng grant, walang bentahe sa pag-apply nang mas maaga sa taon kumpara sa ibang pagkakataon.

5. Anong mga uri ng gawad ang magagamit — pangkalahatang pagpapatakbo, mga gawad sa programa, iba pa?

Ang programa ng Klima ay regular na nag-aanyaya sa parehong pangkalahatang pagpapatakbo at mga gawad ng programa/proyekto.

6. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang mga gawad sa pagpaplano ng programa?

Oo, isasaalang-alang namin ang mga gawad para sa pagpaplano ng programa at para sa pagpapatupad.

7. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang pagpopondo ng mga proyekto sa pagsasaliksik, o higit pang mga direktang programa ng serbisyo?

Pinopondohan ng McKnight ang isang hanay ng mga aktibidad, mula sa pagsasaayos ng pamayanan hanggang sa pagsasaliksik, pagsusuri, at pagpaplano. Pinopondohan din namin ang pagtataguyod at pagpapatupad ng hindi partidong patakaran. Gayunpaman, karaniwang hindi namin pinopondohan ang direkta o mga serbisyo ng tao.

8. Kinakailangan ba upang ma-secure ang pagtutugma ng pagpopondo?

Tinitingnan namin ang buong badyet ng isang organisasyon at pinahahalagahan kapag kinikilala ng mga samahan ang magkakaibang mapagkukunan ng suporta. Gayunpaman, hindi namin kinakailangan ang katugmang pondo.

Bumalik sa tuktok

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

9. Anong mga uri ng samahan ang karapat-dapat?

Sa napakakaunting mga pagbubukod, ang mga aplikante ay dapat na uriin ng Internal Revenue Service bilang tax-exempt, mga nonprofit na organisasyon upang maging karapat-dapat para sa isang grant. Ang mga entidad ng pamahalaan, kabilang ang estado, county, at munisipyo, ay maaaring mag-aplay para sa pagpopondo para sa mga makabagong proyekto. Sa pangkalahatan, hindi kami magpopondo ng mga aktibidad na tradisyonal na tanging responsibilidad ng gobyerno. Makipag-ugnayan Kelsey Johnson, senior program at grants associate, na makakapagkonekta sa iyo sa a kawani ng programa upang sagutin ang mas tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.

10. Kung mayroon akong fiscal sponsor, maaari ba akong mag-aplay para sa isang grant?

Isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan mula sa mga organisasyong na-sponsor ng piskal. Ang mga samahan, proyekto, o programa na may mga sponsor ng piskalya ay dapat makipag-ugnay sa a kawani ng programa bago pagsusumite ng aplikasyon para sa pagpopondo.

Bumalik sa tuktok

Heograpiya

11. Maaari mo bang linawin ang terminolohiya tungkol sa pagpopondo sa Midwest? Dapat bang nakabase ang organisasyon sa Midwest, o maaari ba itong nasa labas ng Midwest hangga't mayroon itong mga programang naaangkop sa Midwest?

Karamihan sa pagpopondo ng programa ng Klima ay sumusuporta sa mga organisasyong nakabase sa Midwest. Gayunpaman, pondohan namin ang mga pambansang organisasyon na may direkta o on-the-ground na presensya sa Midwest. Inirerekumenda namin ang pakikipag-ugnayan sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

Bumalik sa tuktok

Mga uri ng Kasosyo

12. Naghahanap ka bang pondohan ang mas matatag na mga organisasyon at proyekto, mas bagong pagsisikap, o isang kumbinasyon?

Pinopondohan ng Climate program ang kumbinasyon ng mga kahilingan mula sa mga bagong kasosyo at mula sa mga organisasyong may makasaysayang kaugnayan sa McKnight.

13. Popondohan mo ba ang mga organisasyong tagapamagitan? Ano ang iyong mga iniisip tungkol sa pagpopondo sa gawaing pangkomunidad sa antas ng intermediary kumpara sa mas malapit sa lupa?

Ang McKnight ay madalas na gumagana sa isang hanay ng mga tagapamagitan na may higit na kalapitan sa pamumuno ng mga katutubo. Alinsunod dito, malugod naming tinatanggap ang mga panukala mula sa mga samahang intermediary. Ang mga tagapamagitan ay madalas na nakakakuha ng karagdagang mga mapagkukunan sa paggawa ng mga gawad, nagbibigay ng mga gawad at iba pang kapital, nagbibigay ng tulong na panteknikal sa loob ng isang larangan ng trabaho, at lumahok at hinuhubog ang mga system na nagpapahusay sa epekto sa lupa.

Bilang karagdagan sa mga tagapamagitan sa pagpopondo, isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan sa pagpopondo na direktang nagmula sa mga bagong kasosyo na malapit sa lupa at na ang gawain ay nagsusulong ng aming mga layunin sa programa. Hinihimok namin ang mga nonprofit na mag-apply kahit na ang isang tagapamagitan sa iyong rehiyon o komunidad ay nakatanggap na ng pagpopondo, at inirerekumenda naming makipag-ugnay sa isang kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

14. Paano tinitingnan ng McKnight ang mga panukala na may kaugnayan sa higit sa isang programa sa McKnight, tulad ng overlap sa pagitan ng programa ng Communities at ng Midwest Climate & Energy program?

Nakikipagtulungan kami nang malapít sa mga kasapi ng kawani sa iba pang mga programa sa McKnight, tulad ng Sining at Kultura at Vibrant & Equitable Communities, at tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa maraming mga programa. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa para sa patnubay sa pinakamahusay na diskarte.

Bumalik sa tuktok

Pag-apply para sa isang Grant

15. Ano ang pinakamagandang link para sa mga aplikasyon ng grant?

Upang matulungan kang maghanda, maaari mong i-preview ang buong application form ng panukala (PDF, salita). Ang link para mag-apply ay makikita sa “Paano mag-apply” pahina.

16. Kailangan ko bang makipag-usap sa isang kawani ng programa bago ako mag-apply?

Oo, inirerekomenda namin na talakayin mo ang iyong aplikasyon sa isang miyembro ng kawani ng programa. Kelsey Johnson maaaring makatulong na ikonekta ka sa isang miyembro ng koponan.

17. Paano kung ako ay kasalukuyang grantee? Kailan ako dapat mag-aplay para sa bagong pondo?

Kung nag-a-apply ka para sa pagpopondo para sa parehong layunin tulad ng iyong kasalukuyang pagbibigay, hinihikayat ka naming mag-apply kapag ang iyong mayroon nang pagbibigay ay para sa pag-renew.

Sabi nga, gusto naming mag-apply ang mga organisasyon kapag may katuturan ito para sa iyo. Kung gusto mong mag-aplay sa ibang oras ng taon kaysa sa dati mong panahon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong contact sa programa.

18. Ilang beses maaaring mag-apply ang aking organisasyon sa isang taon? Kung kami ay nabigyan ng grant, maaari ba kaming magsumite ng isa pang aplikasyon para sa ibang panahon?

Upang mabawasan ang trabaho para sa iyong organisasyon at matulungan ang McKnight na pamahalaan ang maraming kahilingang natatanggap namin, ang isang organisasyon ay dapat humiling ng mga pondo nang isang beses lamang bawat taon.

Paminsan-minsan, ang mga pangyayari, tulad ng mga bagong pagkakataon o mapaghamong kasalukuyang mga kaganapan, ay maaaring magpakita ng dahilan upang mag-apply muli. Kontakin a kawani ng programa kung naniniwala kang maaaring may sapat na pagbibigay-katwiran para sa isang karagdagang kahilingan.

19. Mayroon bang maximum grant request?

Walang maximum na halaga ng kahilingan. Inirerekumenda namin na talakayin mo ang antas ng suporta na kinakailangan mo sa a kawani ng programa bago magsumite ng panukalang grant.

20. Maaari bang magkaroon ng maraming grant ang mga grante sa isang pagkakataon?

Ang mga nagbibigay ay maaaring magkaroon ng maraming mga pamigay nang sabay-sabay, kahit na mas gusto naming bawasan ang pasanin sa administrasyon sa parehong mga miyembro ng kawani ng McKnight at bigyan ng isang solong bigay na maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo o magpopondo ng maraming mga proyekto nang sabay-sabay.

21. Ano ang tinatayang timeline mula sa pagsusumite hanggang sa pagtanggap ng isang panukala? 

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Klima tungkol sa mga susunod na hakbang. Magtatalaga tayo ng a opisyal ng programa sa bawat isinumiteng panukala. Lalapit ang opisyal na iyon upang talakayin ang iyong panukala.

Gagawa kami ng desisyon sa pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon.

22. Kung hindi mapili ang aking panukala, ipapasulong mo ba ito para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap?

Ang mga panukala ay hindi awtomatikong dinadala para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap.

23. Kung hindi napiling tumanggap ng grant, magkakaroon ba ng pagkakataong makatanggap ng 1:1 na feedback? Ano ang proseso ng follow-up?

Talagang. Kung hindi namin tinanggap ang iyong panukala, maaari kang mag-iskedyul ng oras para makipag-usap kay a kasapi ng koponan.

Bumalik sa tuktok

Pakikipag-ugnayan sa Koponan ng Klima

24. Nakatalaga ba ang mga indibidwal na miyembro ng kawani sa bawat isa sa mga estratehiya—Ibahin ang anyo ng Sistema ng Enerhiya, I-decarbonize ang Transportasyon, I-decarbonize ang mga Gusali, Gumaganang Lupain, at Palakasin ang Demokratikong Pakikilahok?

Habang lumalaki ang aming team, aktibong tinutukoy namin ang mga itinalagang lead para sa bawat lugar.  Mangyaring punan ang form na ito, at ididirekta ka namin sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

25. Kung tayo ay bago sa McKnight Foundation, sino ang pinakamahusay na kawani na kausapin?

Mangyaring punan ang form na ito, at ididirekta ka namin sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

26. Paano ako mananatiling updated?

Ang Midwest Climate & Energy ang pahina sa website ng McKnight ay ang pinakamahusay na lugar upang makahanap ng pinakabagong impormasyon.

Bumalik sa tuktok