Hunyo 2016

Ang Central Corridor Funders Collaborative (2007 - 2016) ay isang makabagong pakikipagtulungan na suportado ng 14 na lokal at pambansang pundasyon na naghahangad na lumikha ng isang "koridor ng pagkakataon" kasama ang Minneapolis at Green Line Light Rail Transit (LRT) ng Saint Paul.