Nagdagdag kami ng ilang bagong mga tanong sa DEI sa aming proseso ng pagbibigay ng aplikasyon para sa mga organisasyon na nakabase sa Estados Unidos. Hinihingi ng form ng aming grant ang mga aplikante na magbigay ng ilang mga pangunahing demograpiko tungkol sa kanilang mga tauhan at mga board, tulad ng lahi / etnisidad, kasarian, oryentasyong sekswal, heograpiya, at katayuan sa kapansanan. Kabilang din dito ang mga katanungan tulad ng kung ang isang organisasyon ay may isang diskarte sa isang inclusive workspace at kung paano ang isang panukala ay mag-advance katarungan.

Naniniwala kami na ang form ay makakatulong sa amin upang makuha ang puso ng mga alalahanin na hinihimok ng misyon:

  1. Ang mga organisasyon ba na pinagkukunan natin ng magkakaibang at napapabilang sa kanilang konteksto?
  2. Nakatutulong ba ang aming mga gawang upang mabawasan ang mga pagkakaiba at / o maunlad ang katarungan?
  3. Ano at kanino kami nawawala?

Isang preview ng DEI form ay magagamit sa mga prospective na grante para sa iyong mga layunin sa pagpaplano. Mangyaring huwag punan ang sample na pdf na ito. Ang tanging paraan upang isumite ang data ay sa pamamagitan ng aming online na sistema ng aplikasyon. Bilang karagdagan, narito ang isang tip sheet mula sa D5 Coalition tungkol sa demographic data collection process.