Na-update na ulat Ceres, pinondohan ni McKnight. Ang ulat na ito ay nagbibigay ng mga namumuhunan na may gabay at may-katuturang datos para sa pagsusuri sa pagkahantad sa panganib ng tubig ng mga pampublikong ekwasyong nasa mga naka-package na pagkain, inumin, karne at mga produktong pang-agrikultura. Ang ulat ay nakabalangkas upang gabayan ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng mga pangunahing panganib ng tubig na nakaharap sa mga industriyang ito at nagtatampok ng isang natatanging listahan ng listahan ng 37 mga pangunahing kumpanya ng pagkain sa kalidad ng kanilang corporate water management.