Enero 28, 2014 - Jay Walljasper, na kinomisyon ni McKnight. Sa pinakahuling yugto na ito sa aming serye sa Pagkain para sa Pag-iisip, tinitingnan ng Walljasper kung bakit ang sigla ng Mississippi River ay napakahalaga sa hinaharap ng Twin Cities.