Ang isang bagong ulat na pinopondohan ng McKnight mula sa Environmental Working Group ay nagpapaliwanag kung paano at bakit nabigo ang mga boluntaryong programa na linisin ang maruming tubig.