Ang maikling pag-aaral na ito ay nagbubuod sa pagsisiyasat ng pagsusuri ng koponan ng kaalaman, kakayahan, at mga gamit na ginagamit ng mga guro upang maisulong ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng STEP assessment tool, isang panukat na ginagamit upang matukoy ang progreso sa aming maagang lugar ng pagtutuon ng pansin.