Oktubre 2015

Ang proyektong ito ay isang testamento sa kapansin-pansin na espiritu at pamana ng rural na pagkakawanggawa sa Minnesota sa nakalipas na 25 taon, at sa pangako ng anim na pundasyong pang-rehiyong na nagtatag ng aming sariling modelo ng Minnesota na humantong sa daan.