Ulat mula sa Housing Task Force ng Minnesota - Buod ng Executive

Kung saan namin nabubuhay ang mga bagay; ito ay konektado sa bawat aspeto ng ating buhay.

Ang tagumpay sa buhay ay nagsisimula sa tahanan para sa lahat ng edad at lahat ng tao. Kapag kami ay ligtas, secure na mga lugar upang mabuhay, ang mga magulang ay makakakuha ng higit pa, ang mga bata ay mas mahusay na matuto, mapabuti ang kalusugan at kagalingan, umunlad ang mga komunidad, at lahat tayo ay umunlad.

  • Tayong lahat ay umuunlad kapag ang mga pamilya ay may isang disenteng lugar upang itabi ang kanilang mga ulo sa gabi-kung sila ay mga renter o may-ari ng bahay. Ang isang matatag na tahanan ay nagtataglay ng hagdan para sa hinaharap
  • Lahat tayo ay umuunlad kapag maaari nating mabuhay malapit sa ating lugar ng trabaho, binabawasan ang oras at gastos ng paglalakbay at nag-iiwan ng mas maraming oras para sa komunidad, kalusugan at
  • Lahat tayo ay umunlad kapag ang aming mga anak ay may isang secure na Research ay nagpapahiwatig na ang mga bata ay mas malamang na magtagumpay sa paaralan at magkaroon ng mas mahusay na mga prospect ng trabaho sa hinaharap kapag hindi sila magtiis ng stress ng kung saan sila natutulog.
  • Tayong lahat ay umunlad kapag ang mga taong nangangailangan ng mapagkukunan ng pangangalagang pangkalusugan ay maaaring suportahan kung saan tayo nakatira. Ang mga taong may mga secure na tahanan ay maaaring mas palagiang ma-access ang pag-aalaga nila
  • Lahat tayo ay umunlad kapag ang mga Minnesotans ay may matibay na landas sa pagtatayo ng yaman sa pamamagitan ng homeownership. Ang mga may-ari ng bahay ay maaaring magtayo at makapasa sa kayamanan, na makatutulong sa pagbagsak ng siklo ng kahirapan at makabuo ng mga mapagkukunan upang mamuhunan sa buong
  • Tayong lahat ay lumalago kapag tinitiyak natin na ang ating mga nakatatanda ay isinama sa ating mga lokal na komunidad at maaaring pumili ng isang lugar upang mabuhay na nakakatugon sa kanilang pisikal, nagbibigay-malay at panlipunan

Ang smartest investment na maaari nating gawin sa hinaharap ng ating estado ay ang pag-secure ng pundasyon ng matatatag na komunidad at matatag na mga tahanan para sa lahat ng Minnesotans.

Sa Minnesota, nagugustuhan namin ang matatandang komunidad at isang dynamic na ekonomiya-na binuo sa livability at affordability-na nagbibigay sa amin ng isang malakas na competitive na kalamangan, sa buong bansa at internationally. Ang aming mga lokal na negosyo ay nakakaakit ng mga dedikadong empleyado, ang aming mga kolehiyo at mga unibersidad ay kumalap ng mataas na kakayahan sa kakayahan, at ang aming mga bayan at kapitbahayan ay nagpapalaki ng mga malakas at mapagkakatiwalaang mga komunidad.

Ang aming mga tahanan ay ang pundasyon ng aming umuunlad na mga komunidad; gasolina ang engine ng ating ekonomiya. Walang nagtatagumpay kung pinahuhulaan namin ang mga kabataan na may talento at kakayahan na palakasin ang aming mga negosyo. Walang nanlalaki kung ang mga negosyo ay umalis sa estado dahil hindi nila maakit at mapanatili ang isang workforce. Walang nanlalaki kung ang mga pamilya ay nagpupumilit na maglagay ng bubong sa kanilang mga ulo. Ang mas maraming Minnesotans na magtagumpay, mas marami ang Minnesota ay magtatagumpay-at napatunayan namin na mayroon tayong kagustuhan, pagkamalikhain, at mga solusyon upang gawin ito.