Pagtugon sa mga pangunahing isyu ng rehiyon at pagbutihin ang mga kabuhayan ng mga pinaka mahina sa Cambodia, Laos, at Vietnam.