"Nang gabing iyon nakuha namin ang liham, hindi kami makatulog. Lahat ng isang biglaang, tulad ng na,Sinabi nila sa amin na mayroon kami ng 1 buwan upang umalis. "

- Residente, Normandale Lake Estates

Ano ang mangyayari kapag hindi natin inuuna ang disenteng abot-kayang pabahay sa ating mga komunidad?

Sa kabila ng Twin Cities, ang mga renta ay tumataas at ang mga rate ng bakante ay bumabagsak, kaya napakahirap para sa mga nangungupahan na makahanap ng ligtas, disenteng pabahay. Tulad ng mga mamimili ng ari-arian na samantalahin ang isang mainit na merkado para sa mga gusali ng apartment, na itinutulak ang mga pangmatagalang residente-kabilang sa kanila, ang mga taong naninirahan sa Normandale Lake Estates. Mga araw lamang matapos mabili ng bagong may-ari ang complex, ang ilang mga residente ay nakatanggap ng isang buwang paunawa upang umalis. Ngayon ang iba pang mga pamilya, ang ilan na nanirahan doon sa mga dekada, ay natatakot na sila ay susunod. Isa lamang itong tanda ng isang mas malalim na abot-kaya sa pabahay na nagbabanta sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, at sa kalakasan ng ekonomiya ng ating lugar ng metro.

Panoorin ang video na ito upang marinig ang mga kuwento ng mga matatanda at pamilya na natatakot na mawala ang kanilang mga tahanan. Maging bahagi ng solusyon at tulungan ang aming mga kasosyo-ang Minnesota Housing PartnershipAeonGreater Minnesota Housing Fund-ipagkalat ang salita.