Pinangunahan ni Aimee Witteman ang programa ng Midwest Climate & Energy ng McKnight Foundation, na nakatutok sa malinis na pag-promote at pag-unlad ng enerhiya sa Midwest. Sa papel na ito, siya ay nagtatrabaho sa isang magkakaibang pangkat ng negosyo, mamimili, katarungang panlipunan, kapaligiran, at mga organisasyon ng paggawa. Pumirma rin ang Witteman ng grupo ng Midwest Clean Energy Funders, at nagsisilbi sa mga namamahalang komite ng Lab sa Pagtatanggol sa Klima at pambansang Klima at Energy Funders Group.

Ang programa ng Midwest Climate & Energy ay inilunsad noong 2013 sa ilalim ng direksyon ni Witteman matapos niyang patnubayan ang board at senior staff sa muling pagdidisenyo ng hinalinhan nito. Ginamit ni Witteman ang mga gawad, mga pamumuhunan sa epekto, at pakikipag-ugnayan ng mga pampubliko at pribadong lider upang isulong ang malalim na decarbonization ng sistema ng enerhiya ng rehiyon.

Dati, nagsilbi si Witteman bilang opisyal ng programang Kapaligiran ng McKnight na nag-specialize sa kalidad ng tubig at mga sistema ng agrikultura. Sa labas ng pagkakawanggawa, siya ay nagtataglay ng mga posisyon sa pamumuno sa maraming hindi pangkalakal na mga organisasyon, giya sa pampublikong patakaran sa pagtataguyod, estratehikong komunikasyon, at pagsisikap ng koalisyon sa kampanya. Si Witteman ang unang ehekutibong direktor ng National Sustainable Agriculture Coalition sa Washington, DC, kung saan siya ay nagtaguyod para sa pagpapanatili ng mga sistema ng pagkain, likas na yaman, at mga komunidad sa kanayunan. Si Witteman ay may MS sa agham agrikultura at patakaran mula sa Tufts University. Kapag wala siya sa mga pulong, tinatangkilik ni Witteman ang tromping sa pamamagitan ng hilagang mga kagubatan at mga bogs sa kanyang dalawang anak na babae.