Bilang opisyal ng programa na may mga programang Vibrant & Equitable Communities at Midwest Climate & Energy, pinangangasiwaan at bubuo ni Dominic McQuerry ang mga makabagong portfolio ng grant sa intersection ng mga layunin ng klima at equity ng McKnight na may diin sa pagpapalakas ng demokratikong partisipasyon at pakikipag-ugnayan ng sibiko. Si Dominic ay isang propesyonal sa patakaran at pakikipag-ugnayan sa komunidad na may hilig sa pagsuporta sa buhay at kabuhayan ng mga tao, paggabay at pagsuporta sa makapangyarihang mga koalisyon sa Minnesota sa pabahay, pangangalaga sa kalusugan, pangangalaga sa bata, at higit pa. Si Dominic ay bubuo at magpapatupad ng isang diskarte na nakabase sa Minnesota upang palakasin ang pagiging epektibo ng paggalaw at kapangyarihan ng mga apektado ng kawalan ng katarungan.

Dumating si Dominic sa McKnight mula sa Amherst H. Wilder Foundation, kung saan pinamunuan niya ang patakarang pampubliko at gawain sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, na pinamunuan ang matagumpay na mga koalisyon sa Kapitolyo ng estado. Sa Wilder Foundation, nagtrabaho si Dominic na sirain ang mga silo sa paggawa ng patakaran na naghihiwalay sa mga tao at komunidad mula sa proseso—nag-udyok ng sama-samang pagkilos at nagdadala ng mga bagong boses sa Kapitolyo ng estado. Kasama ang maraming kasosyo, nakipaglaban si Dominic para sa kalusugan, serbisyong pantao, at mga pagbabago sa patakaran sa pabahay, na tinitiyak ang mga pangunahing panalo para sa mga Minnesotans. Kapansin-pansin, nakipagsosyo si Dominic sa mga magulang mula sa Saint Paul Promise Neighborhood and Neighborhoods for All coalitions upang magpasa ng batas para magtatag ng Homework Starts with Home, isang programa ng tulong sa pag-upa para sa mga walang tirahan at napaka-mobile na pamilya na may mga batang nasa paaralan. Pinamahalaan din niya ang Community Equity Program, kung saan nakatuon siya sa pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan ng mga komunidad ng BIPOC sa proseso ng pambatasan.

Mula 2019 hanggang 2020, nagsilbi si Dominic bilang policy advisor kina Gobernador Tim Walz at Lt. Gobernador Peggy Flanagan sa pamumuhunan ng kapital, pabahay, kawalan ng tirahan, mga gawain ng mga beterano, at pagpapaunlad ng broadband. Sa tungkuling ito, tumulong siya sa paggabay sa diskarte at batas para sa opisina ng gobernador, pinayuhan ang mga komisyoner at kawani ng ahensya ng estado sa pagbuo ng mga hakbangin sa patakaran at badyet, nakipag-usap sa mga mambabatas, at nakipagtulungan nang malapit sa mga stakeholder. Sa kanyang panunungkulan, ipinasa ng Minnesota ang pinakamalaking bonding bill sa kasaysayan ng estado, kabilang ang $30 milyon partikular para sa mga proyekto para sa mga nonprofit na organisasyon na pinamumunuan at naglilingkod sa mga BIPOC Minnesotans.

Nagtuturo si Dominic ng kurso sa nonprofit na adbokasiya, pag-oorganisa, at pag-lobby bilang miyembro ng community faculty sa Masters of Advocacy and Political Leadership program ng Metropolitan State University. Mayroon siyang master's degree sa public policy at bachelor's degree sa political science mula sa University of Minnesota, at nakatanggap siya ng Humphrey School Student Leadership Award noong 2017 para sa kanyang mga kontribusyon sa kabutihang panlahat sa pamamagitan ng pamumuno at serbisyo.