Bilang isang opisyal ng programa na may programa ng Vibrant & Equitable Communities at Midwest Climate & Energy, nangangasiwa at bumubuo si Dominic McQuerry ng mga makabagong portfolio ng bigay sa interseksyon ng mga layunin ng klima at equity ng McKnight na may diin sa pagpapatibay ng demokratikong pakikilahok at pakikilahok sa sibiko. Ang McQuerry ay isang patakaran at propesyonal sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan na may pagnanasa sa pagsuporta sa buhay at kabuhayan ng mga tao, gumagabay at sumusuporta sa mga malalakas na koalisyon sa Minnesota sa pabahay, pangangalaga sa kalusugan, pangangalaga sa bata, at marami pa. Bubuo at magpapatupad ng isang diskarte na nakabatay sa Minnesota ang McQuerry upang palakasin ang pagiging epektibo ng kilusan at kapangyarihan ng mga naapektuhan ng kawalang-katarungan.

Si McQuerry ay dumating sa McKnight mula sa Amherst H. Wilder Foundation, kung saan pinamunuan niya ang patakaran sa publiko at gawain sa pakikipag-ugnayan sa pamayanan, na namumuno sa matagumpay na mga koalisyon sa estado ng Capitol. Sa Wilder Foundation, nagtrabaho si McQuerry upang masira ang mga silo sa paggawa ng patakaran na pinaghihiwalay ang mga tao at mga komunidad mula sa proseso-ang nagpapasigla ng sama-samang pagkilos at nagdadala ng mga bagong tinig sa kapitolyo ng estado. Kasama ang maraming mga kasosyo, nakikipaglaban si McQuerry para sa kalusugan, serbisyo ng tao, at mga pagbabago sa patakaran sa pabahay, na nakakakuha ng pangunahing panalo para sa mga Minnesotans. Kapansin-pansin, nakipagsosyo ang McQuerry sa mga magulang mula sa Saint Paul Promise Neighborhood at Neighborhoods para sa Lahat ng mga koalisyon upang maipasa ang batas upang maitaguyod ang Homework Starts with Home, isang programa ng tulong sa pag-upa para sa mga walang tirahan at lubos na mobile na pamilya na may mga batang walang pasok. Pinangasiwaan din niya ang Community Equity Program, kung saan nakatuon siya sa pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan ng mga komunidad ng BIPOC sa proseso ng pambatasan.

Mula 2019 hanggang 2020, nagsilbi si McQuerry bilang isang tagapayo sa patakaran kina Gobernador Tim Walz at Lt. Gobernador Peggy Flanagan sa pamumuhunan sa kapital, pabahay, kawalan ng tirahan, mga gawain ng mga beterano, at pag-unlad ng broadband. Sa tungkuling ito, tumulong siya sa gabay ng diskarte at batas para sa tanggapan ng gobernador, pinayuhan ang mga komisyonado at kawani ng ahensya ng estado sa pagpapaunlad ng mga pagkukusa ng patakaran at badyet, nakipag-ayos sa mga mambabatas, at malapit na nagtatrabaho sa mga stakeholder. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, naipasa ng Minnesota ang pinakamalaking bonding bill sa kasaysayan ng estado, kasama ang $30 milyon na partikular para sa mga proyekto para sa mga nonprofit na samahan na pinamunuan ng at naglilingkod sa BIPOC Minnesotans.

Nagturo si McQuerry ng isang kurso sa adbokasiyang hindi pangkalakal, pag-aayos, at pag-lobbying bilang kasapi ng guro sa pamayanan sa programa ng Masters of Advocacy at Political Leadership ng Metropolitan State University. Nagtataglay siya ng degree na master sa patakarang pampubliko at isang bachelor's degree sa agham pampulitika mula sa Unibersidad ng Minnesota, at nakatanggap siya ng Humphrey School Student Leadership Award noong 2017 para sa kanyang mga ambag sa kabutihan sa pamamagitan ng pamumuno at serbisyo.