Si Eileen Bloodgood Maler ay sumali sa McKnight noong Pebrero 2008 bilang program manager sa departamento ng Neuroscience. Sa tungkuling ito, pinangangasiwaan niya ang isang $3.8 milyong badyet, nag-coordinate ng tatlong programa ng parangal, at nag-aayos ng taunang kumperensya. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, matagumpay na naorganisa ni Eileen ang 14 na taunang McKnight neuroscience conference, na nagbibigay-daan sa higit sa 1,000 McKnight awardees na kumonekta at ibahagi ang kanilang pananaliksik. Bilang bahagi ng pangangasiwa sa mga programa ng parangal, si Eileen ay nagpoproseso ng higit sa 150 mga aplikasyon taun-taon. Kamakailan lamang, tumulong si Eileen na bumuo ng McKnight Pecot Fellows, isang bagong mekanismo ng parangal na nagbibigay ng pondo sa isang McKnight neuroscientist upang kumuha ng isang estudyante sa kolehiyo mula sa isang komunidad na hindi gaanong kinakatawan sa neuroscience. Tuwang-tuwa si Eileen na magtrabaho sa bagong programang ito upang tumulong na matugunan ang kakulangan ng pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at pagsasama sa larangan ng neuroscience.

Inialay ni Eileen ang kanyang karera sa mga nonprofit sa sining at agham, nagtatrabaho sa pag-unlad kasama ang ilang organisasyon ng sining at unibersidad. Bago ang kanyang kasalukuyang tungkulin sa McKnight, nagtrabaho siya kasama ang ilang koponan ng McKnight—pagbuo ng mga pagsusuri sa pagkakataon/gaps ng ilan sa mga dating programa ng McKnight, at pagrepaso ng higit sa 700 ulat ng grant.

Nakatanggap si Eileen ng BA sa musika mula sa George Mason University at isang MBA mula sa University of St. Thomas. Naglilingkod siya sa YMCA Camp du Nord board. Mula sa Long Island, New York, lumipat si Eileen sa Minneapolis noong 1992. Siya ay nanirahan at nag-aral sa Mexico City at minsan ay nagtrabaho bilang isang au pair sa Paris, France. Mahilig siyang mag-hiking at mag-snowshoe sa Boundary Waters Canoe Area kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki.