Dinadala ni Julia Olmstead sa McKnight ang isang malawak na kaalaman sa patakaran sa konserbasyon ng sakahan at isang rekord ng track ng matagumpay na pagpapatupad ng proyekto sa lupa. Bago siya sumali sa Foundation, nagsilbi siyang koordinator para sa Proyekto sa Watershed Council ng Paaralan para sa University of Wisconsin-Extension, kung saan siya dinisenyo, inilunsad, at pinamahalaan ang isang multi-stakeholder agrikultura sa kalidad ng agrikultura. Ang proyekto ay nagpapatingkad sa mga pampublikong ahensiya (county, estado, at pederal), magsasaka, negosyo, at hindi pangkalakal, at naging isang panrehiyong modelo para sa kusang-loob na pagsasaka ng agrikultura batay sa watershed.

Dati, nagastos siya ng apat na taon bilang senior associate para sa programang rural community sa Institute for Agriculture and Trade Policy sa Minneapolis. Mayroon din siyang karanasan na nagtatrabaho bilang isang manunulat ng balita para sa NBC Bay Area News sa San Jose, CA, at nag-publish ng mga sanaysay, mga artikulo sa pahayagan at malawak na opinyon ng mga piraso, kabilang ang sa Agham ng Agham, Smithsonian magazine, at Los Angeles Times.

Orihinal na mula sa St. Paul, Olmstead ay may bachelor's degree sa botany at Espanyol mula sa UW-Madison, at dalawang graduate degree - isang Master of Science sa plant breeding at sustainable agriculture mula sa Iowa State University, at Master of Journalism mula sa UC-Berkeley.