Si Lee Sheehy ay nagsisilbing pansamantalang pangulo ni McKnight. Bilang direktor ng programa ng Rehiyon at Mga Komunidad ng Foundation sa loob ng 11 taon, nagtataglay siya ng malalim na kaalaman sa samahan at gagana sa pakikipagsosyo sa nakatatandang koponan ng pamumuno upang tulay sa bagong pangulo.

Bago si McKnight, nagsilbi si Sheehy bilang pinuno ng kawani para sa US Senator Amy Klobuchar, executive director ng Community Planning and Economic Development para sa Lungsod ng Minneapolis, na nangangasiwa sa pagpaplano at pagpapaunlad ng mga pagpapaandar, panrehiyong administrador ng Metropolitan Council, na nagdidirekta sa pagpaplano, pagbiyahe ng konseho, at pagpapaandar ng wastewater, at punong representante ng Abugado ng Minnesota na si Hubert Humphrey.

Si Sheehy ay nakatanggap ng isang BA mula sa Harvard College sa Cambridge, Massachusetts, at isang degree sa abugado mula sa University of Minnesota.