Si Lee Sheehy ay direktor ng programa ng Rehiyon at Komunidad na nagsisikap na lumikha ng isang mapagkumpetensyang rehiyon ng ika-21 siglo na may mga pagkakataon para sa lahat na umunlad.

Bago ang McKnight, si Sheehy ay nagsilbing chief of staff para sa US Senator Amy Klobuchar, executive director ng Pagpaplano ng Komunidad at Pagpapaunlad ng Ekonomiya para sa Lungsod ng Minneapolis, na nangangasiwa sa mga function ng pagpaplano at pagpapaunlad, ang pangrehiyong tagapangasiwa ng Konseho ng Metropolitan, na namumuno sa pagpaplano ng konseho, transit at wastewater functions, at chief deputy sa Minnesota Attorney General Hubert Humphrey.

Natanggap ni Sheehy ang kanyang BA mula sa Harvard College sa Cambridge, Massachusetts, at ang kanyang law degree mula sa University of Minnesota.