Si Megan Powers ang internasyonal na opisyal ng programa sa McKnight Foundation. Gumagana siya sa mga stakeholder ng Collaborative Crop Research Program (CCRP) upang makilahok sa madiskarteng pag-unlad at pag-aaral, upang matiyak na ang mga global na operasyon ng programa ay tumatakbo nang maayos, at upang pamahalaan ang mga istruktura ng suporta para sa mga grantees at kasosyo.

Bago sumali sa McKnight, Powers ay isang senior consultant na diskarte sa Grassroots Solutions, isang kompanya na nag-specialize sa diskarte, pag-oorganisa, pagsasanay, at pagsusuri. Sa papel na iyon, pinamumunuan niya ang maraming inisyatibong hindi pangkalakal, pampubliko, at mapagkawanggawa, kung saan nagbigay siya ng pagpapaandar, pagpupulong, pagpapayo, pagtatasa, at pagpaplano upang makatulong na magtayo sa tagumpay. Nagtataglay din siya ng mga posisyon ng pamumuno sa dalawang mga nonprofits: Asian Americans & Pacific Islanders sa Philanthropy, kung saan pinamunuan niya ang mga pagsisikap ng kapasidad na pagtatayo ng Kampanya ng Pambansang Kasarian at Equity, at Ang Mga Tagapagtaguyod ng Karapatang Pantao, kung saan siya nagtungo sa isang programa sa edukasyon para sa karapatang pantao at humantong inisyatiba upang pigilan ang child labor sa rural na Nepal.

Ang mga Powers ay dating isang pinuno ng Fulbright at Rotary World Peace Fellow. Matututunan sa Espanyol, nakumpleto niya ang isang nagtapos na programa sa internasyonal na resolusyon ng conflict sa Universidad del Salvador sa Argentina at nagtataglay ng isang BA mula sa University of St. Thomas. Nagboluntaryo siya sa ilang mga samahan ng Minnesota, kabilang ang Headwaters Foundation for Justice at TakeAction Minnesota.