Si Renee Richie ay sumali sa McKnight noong Mayo 2006 bilang program assistant sa pangkat ng Rehiyon at Mga Komunidad. Kasalukuyang pinamamahalaan ni Renee ang proseso ng pagbibigay para sa Vibrant at Equitable Communities team. Sa tungkuling ito, pinangangasiwaan niya ang pagbibigay ng logistik—pag-troubleshoot ng mga tanong mula sa mga aplikante, at tinitiyak ang integridad ng database at pagbabayad sa mga grantee. Siya rin ang namamahala sa badyet para sa pagbibigay.

Pakiramdam ni Renee ay napakapalad na magtrabaho sa McKnight. Sa kanyang mga salita, nakikipagtulungan siya sa isang mahusay na grupo ng mga kasamahan at pinahahalagahan ang karangalan na makilala ang napakaraming tao at organisasyon na gumagawa ng mahusay na trabaho sa buong estado.

Lumaki si Renee sa isang dairy farm sa Faribault, Minnesota. Habang ang mga baka ay wala na ngayon, ang bukid ay tahanan ng isang residenteng asno at isang llama. Kapag walang trabaho, makikita si Renee na naghahalaman, nagbabasa, nagbo-boxing, o simpleng nag-eenjoy sa labas.