Si Sarah Lovan ay sumali sa McKnight noong 2005 at naging isang opisyal ng programa mula pa noong 2012 para sa programa ng Foundation's Arts, na sumusuporta sa mga gumaganang artista upang lumikha at mag-ambag sa mga buhay na komunidad sa Minnesota. Nakikilahok si Lovan sa mga pagkukusa sa pagbuo ng larangan, kabilang ang mga nasa kanayunan at lunsod na Minnesota pati na rin sa pambansa. Nakatuon siya sa pantay na mga kasanayan sa pagbibigay ng gawad at labis na interesado sa pagbawas ng mga hadlang sa pagpopondo.

Naniniwala si Lovan sa kapangyarihan ng mga artista at nagdadala ng kultura na baguhin ang paraan ng ating pagkaunawa at pakikipag-ugnay sa mundo. Siya ay isang aktibong miyembro ng Racial Equity Funders Collaborative sa Minnesota at nagsisilbing isang lokal at pambansang tagapagtaguyod para sa pagdaragdag ng equity at hustisya sa pagkakawanggawa. Mula noong 2019 si Lovan ay nagsilbi sa Propel Nonprofits fiscal sponsorship at loan committee. Bilang karagdagan, kumunsulta siya sa Dorothy A. Johnson Center para sa Philanthropy sa Grand Valley State University. Itinatampok ng Center for Effective Philanthropy si Lovan sa ulat ng pang-unawa ng tagaloob nito bilang isang mataas na na-rate na opisyal ng programa sa puwang ng mabisang komunikasyon at paggalang sa mga nagbibigay.

Bago ang McKnight, nagtrabaho si Lovan sa pag-unlad sa Minneapolis College of Art and Design. Nakatanggap siya ng isang BA sa mga pag-aaral sa kultura at paghahambing panitikan na may diin sa musika mula sa Unibersidad ng Minnesota at nagtapos ng programa ng Mini MBA sa Unibersidad ng St. Thomas.