Si Sarah Lovan ay sumali sa McKnight noong 2005, at naging opisyal ng programa mula noong 2012 na nagtatrabaho sa loob ng programa ng Sining ng Foundation, na nakatuon sa pagsuporta sa mga nagtatrabaho artist upang lumikha at makapag-ambag sa mga matatandang komunidad sa Minnesota. Siya rin ang program officer para sa tatlo sa anim na Minnesota Foundation Initiative. Aktibong nakikilahok si Lovan sa mga larangan ng paggawa ng larangan kabilang ang: Next Generation (isang pambansang pakikipagtulungan na nakatuon sa rural creative placemaking), Rural Economic Development Group, Mga Lipunan sa Pagtutuos ng Equity Funders, at Grantmakers sa Sining. Siya ay nakatuon sa pantay na gawi na grantmaking at lubhang interesado sa urban-rural continuum sa Minnesota.

Kasalukuyang namamahala siya sa curation ng Cynthia Binger Boynton lobby gallery sa mga tanggapan ng pundasyon, naglilingkod sa isang sub-komite na nagtatrabaho sa pagpapaunlad ng kultura sa pundasyon, pati na rin ang Great Place to Work committee na nagsasagawa ng mga paraan upang suportahan ang komunidad pati na rin panloob na gusali ng relasyon.

Bago si McKnight, nagtrabaho si Lovan sa Minneapolis College of Art and Design sa pag-unlad. Natanggap niya ang kanyang BA sa mga kultural na pag-aaral at comparative literature na may diin sa musika mula sa University of Minnesota. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng mga sining at artist at kamakailan-lamang ay nag-facilitate ng isang proyekto ng Paint na Pavement kasama ang kanyang mga kapitbahay. Ang dating si Lovan ay kumanta nang propesyonal, ngunit ngayon ay nag-aawit sa kanyang kotse, ay kasal sa isang drummer, at may dalawang anak at isang aso na nagngangalang Bill.