Lumaktaw sa nilalaman
Courtney Perry

Inisyatibong Paaralan ng Paaralan

Noong 2011, inilunsad ni McKnight ang Inisyatibong Paaralan ng Pathway. Ang inisyatiba ay kumakatawan sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Foundation, ang Urban Education Institute ng Unibersidad ng Chicago, at pitong paaralang elementarya sa metro. Nilalayon nito ang pag-align at pagbutihin ang kalidad ng pagtuturo sa literasiya at pamumuno ng paaralan mula sa pre-3rd grade, na may sukdulang layunin ng pagpapabuti ng kasanayan sa pagbabasa ng third-grade. Ang isang koponan mula sa SRI International ay sumusuporta sa isang independiyenteng pagsusuri sa progreso ng inisyatiba, at mula 2010-2017, si McKnight ay umaasa sa kadalubhasaan ng isang Komite sa Pagpapayo at Pag-aaral ng National Education upang payuhan ang Foundation sa progreso ng inisyatiba.

Ang McKnight's Pathway Schools Initiative ay malubog sa katapusan ng taon ng 2017-18 sa paaralan. Habang kumikilos ang isang inisyatibo, nanatiling nakatuon si McKnight sa pagbabahagi ng mga aralin mula sa pagpapatupad nito.

Sa ibaba, makakahanap ka ng mga umiiral na mapagkukunang pagsusuri na may kaugnayan sa Inisyatibong Paaralan ng Pathway. Pag-a-update at pagdaragdag kami ng mga mapagkukunan sa pahinang ito sa darating na taon - manatiling nakatutok!

Tagalog