Lumaktaw sa nilalaman

CCRP Grantee Resources

Impormasyon sa Proposal 

TANDAAN: Para sa sanggunian lamang. Huwag gamitin ang mga form na ito upang isumite.

Mag-ulat ng Ulat ng Paano-Video

Grant Report PDF Guides

Iulat ang Mga Mapagkukunan sa Ingles, Pranses, at Espanyol 
TANDAAN: Para sa sanggunian lamang. Huwag gamitin ang mga form na ito upang isumite.

Magbigay ng Mga Kahilingan sa Extension ng Walang Gastos - Mga Dokumento

Mga Miscellaneous Guide

Mangyaring makipag-ugnay sa administrator ng programang CCRP (wabrego@mcknight.org) kung mayroon kang karagdagang mga katanungan.

Tagalog