Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 1 - 1 của 1 người được cấp phù hợp

Hội đồng bộ lạc đặt chỗ trái đất trắng

3 Ban choS

Xem trang web

Trái đất trắng, MN

$75,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ của chương trình Vườn ươm nghệ thuật Gizhiigin
$40,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa Minnesotan tham gia chương trình Gizhiigin
$20,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ sự phát triển của một trung tâm nghiên cứu và văn hóa bản địa liên ngành tập trung vào các vấn đề nước đe dọa đến việc thu hoạch lúa hoang
Tiếng Việt