Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 51 - 100 của 736 người được cấp phù hợp

Hiệp hội các nhà quản lý đất ngập nước

6 Ban choS

Xem trang web

Windham, tôi

$160,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2017
sông Mississippi
để bảo vệ và khôi phục các vùng đất ngập nước và vùng ngập lụt dọc theo sông Mississippi và các nơi khác thông qua những thay đổi trong các chương trình của tiểu bang và liên bang
$80,000
2015
sông Mississippi
tăng cường bảo vệ và phục hồi các vùng đất ngập nước và đồng bằng ngập lụt ở các bang hành lang sông Mississippi bằng cách thúc đẩy các cải tiến trong các chương trình của tiểu bang và liên bang
$80,000
2013
sông Mississippi
to protect and restore wetlands and floodplains along the Mississippi River through changes in state and federal programs
$100,000
2011
sông Mississippi
to support the development of state and federal policies that protect and restore wetlands and floodplains
$40,000
2010
sông Mississippi
to provide science-based information to government agencies involved in wetland protection

Lưu vực Atchafalaya

2 Ban choS

Xem trang web

Plaquemine, LA

$300,000
2018
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2016
sông Mississippi
để hỗ trợ các hoạt động giám sát và thực thi của Atchafalaya Lưu vực bảo vệ lưu vực

Trung tâm Audubon của khu rừng phía Bắc

1 Ban cho

Xem trang web

Đá sa thạch, MN

$75,000
2018
Giáo dục
để hỗ trợ Dự án Lãnh đạo Nhà trường trong việc duy trì hoạt động của Nhóm Chiến lược Quay vòng khu vực

Ayada dẫn đầu

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ phát triển lãnh đạo và cung cấp các chương trình xây dựng sự tham gia của công dân và dân chủ đại diện cho phụ nữ trên khắp bang Minnesota, đặc biệt là phụ nữ Somalia và Đông Phi

Tác phẩm ba lê

9 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$75,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$145,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
for general operating support, and to build capacity with a capital grant toward the improvement of a new Performance Lab
$60,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
for the James Sewell Ballet
$50,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
for the James Sewell Ballet
$50,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for the James Sewell Ballet
$50,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For the James Sewell Ballet

Khám phá Bancroft Arnesen

1 Ban cho

Bê bối, MN

$25,000
2017
sông Mississippi
để hỗ trợ một cuộc thám hiểm sông Mississippi mang lại nhận thức và gắn kết mọi người với các vấn đề quan trọng phải đối mặt với dòng sông

Trung tâm học tập Bdote

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2019
Giáo dục
xây dựng năng lực của phụ huynh để vận động cho học sinh và trường học ở cấp độ hội đồng, tiểu bang và lập pháp, và để hỗ trợ điều hành chung

Beacon Interfaith Nhà ở hợp tác

11 Ban choS

$250,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung và xây dựng năng lực thúc đẩy các chính sách nhà ở công bằng trên toàn tiểu bang
$150,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2012
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2010
Trẻ em & Gia đình
for Nicollet Square, a permanent supportive housing program for homeless youth
$80,000
2009
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2009
Trẻ em & Gia đình
for planning and capital support for Nicollet Square
$15,000
2008
Trẻ em & Gia đình
for a planning grant
$100,000
2007
Vùng & Cộng đồng
for the Congregational Partnership Initiative
$50,000
2006
Vùng & Cộng đồng
for the Congregational Partnership Initiative

Đối tác giáo dục Bellwether

2 Ban choS

Xem trang web

Sudbury, MA

$81,000
2017
Giáo dục
để tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các cơ hội để tạo ra hoặc mở rộng các chương trình đường ống giáo viên đổi mới ở Minnesota và để hỗ trợ một cuộc triệu tập quốc gia của các nhà tài trợ tại chỗ phát triển các chiến lược vốn nhân lực
$86,000
2017
Giáo dục
để xác định và phổ biến các bài học từ Sáng kiến Trường học Pathway

Hội đồng nghệ thuật cộng đồng Bemidji

1 Ban cho

Xem trang web

Bemidji, MN

$45,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Phòng trưng bày Miikanan

Đại học bang Bemidji

1 Ban cho

Xem trang web

Bemidji, MN

$50,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để cập nhật Kế hoạch hành động khí hậu của Đại học bang Bemidji

Liên minh xe đạp của bang Minnesota

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ điều hành và dự án chung để tiếp tục thúc đẩy vận chuyển tích cực và các tuyến đường an toàn đến trường và để khám phá các chiến lược giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến giao thông tích cực và các sáng kiến kinh doanh tại Thành phố Twin
$80,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để tăng cường hệ thống, chính sách và thay đổi môi trường và quan hệ đối tác hỗ trợ vận chuyển đa phương thức bao gồm đi xe đạp và đi bộ trong cộng đồng khu vực tàu điện ngầm và toàn tiểu bang
$40,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để tăng cường chính sách, hệ thống và thực hành liên quan đến các kế hoạch tuyến đường dành cho xe đạp, người đi bộ và an toàn ở St. Paul, Hạt Ramsey và các cộng đồng ngoại thành
$40,000
2015
Vùng & Cộng đồng
để thúc đẩy chính sách, hệ thống và thay đổi môi trường liên quan đến xe đạp trong cộng đồng Quận Ramsey

Quỹ cho vay phát triển cộng đồng Bii Gii Wiin

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2020
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung

Biomimicry cho đổi mới xã hội

1 Ban cho

Xem trang web

Santa Fe, NM

$28,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
hỗ trợ hội thảo đào tạo Lãnh đạo Hệ thống Sống năm 2021 bằng cách cung cấp học bổng và hỗ trợ BSI thích ứng có ý nghĩa với các bối cảnh liên quan đến đại dịch

Trung tâm chính sách lưỡng đảng

4 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$150,000
2016
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ dự án Cơ quan quản lý năng lượng và môi trường của các quốc gia trung du (MSEER)
$150,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ dự án Cơ quan quản lý năng lượng và môi trường của các quốc gia trung du (MSEER)
$150,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy thực hiện thành công miền Trung Tây của Kế hoạch năng lượng sạch liên bang
$22,000
2009
Vùng & Cộng đồng
to support the National Transportation Policy Project Minneapolis Forum

Phong trào Nhãn đen

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2013
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trường học Blake

2 Ban choS

Xem trang web

Hopkins, MN

$100,000
2019
Giáo dục
để được hỗ trợ của một giảng viên thực tập đầy tham vọng và thực hiện một hệ thống quản lý dữ liệu Cộng tác viên bán hàng đột phá
$15,000
2018
Giáo dục
lập kế hoạch cho các lộ trình giảng dạy các chương trình cấp phép cho các nghiên cứu sinh đa dạng về chủng tộc, ngôn ngữ và văn hóa của LearningWorks

Quỹ liên minh BlueGreen

7 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$75,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy khí hậu công bằng, năng lượng sạch và các chính sách chuyển đổi công bằng ở Minnesota
$75,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
tiếp tục sự tham gia của các bên liên quan trong các kế hoạch chuyển đổi kinh tế sạch trên khắp Minnesota
$85,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
tiếp tục tham gia của các bên liên quan trong các kế hoạch chuyển đổi kinh tế sạch trên khắp bang Minnesota
$80,000
2018
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ các bên liên quan trong cộng đồng trong việc phát triển các kế hoạch chuyển đổi kinh tế cho các cộng đồng phải đối mặt với việc đóng cửa nhà máy than
$80,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ các bên liên quan trong cộng đồng trong việc phát triển các kế hoạch chuyển đổi kinh tế cho các cộng đồng phải đối mặt với việc đóng cửa nhà máy than
$175,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
phát triển công việc sản xuất năng lượng sạch ở phía tây nam bang Minnesota
$150,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để được hỗ trợ điều hành chung

Truyền thông Bluestem

7 Ban choS

$20,000
2018
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$360,000
2016
sông Mississippi
để hỗ trợ các nỗ lực giáo dục và tiếp cận cộng đồng của Mạng lưới sông Mississippi góp phần giảm thiểu ô nhiễm và tác động lũ lụt trong lưu vực sông Mississippi
$320,000
2014
sông Mississippi
tăng cường tác động của Mạng lưới sông Mississippi đối với các chính sách và hành động cải thiện sức khỏe của sông Mississippi
$320,000
2012
sông Mississippi
to support a collaborative outreach effort to restore the water quality and resilience of the Mississippi River
$350,000
2010
sông Mississippi
to support a collaborative effort to protect and restore the Mississippi River
$25,000
2008
sông Mississippi
to refine communications strategies about the Mississippi River
$430,000
2008
sông Mississippi
for a communications campaign promoting Mississippi River restoration in the ten states along the river

Hội đồng quản trị của Hệ thống Đại học Wisconsin

1 Ban cho

Xem trang web

Madison, WI

$100,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng về chất lượng không khí và các tác động có lợi cho sức khỏe từ chính sách khí hậu và năng lượng vùng Trung Tây

Bountifield International

3 Ban choS

$450,000
2017
Quốc tế
Thúc đẩy sự phát triển và áp dụng công nghệ cây họ đậu sau thu hoạch của nông dân sản xuất nhỏ ở Ma-la-uy và Tanzania
$30,000
2010
Quốc tế
for the project Planting and Processing of Small Seeded Crops
$333,000
2009
Quốc tế
for the project Enhancing Child Nutrition and Livelihoods of Rural Households in Malawi and Tanzania Through Post-Harvest Value-Chain Technology Improvements in Groundnuts

Thành phố đôi đột phá

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$100,000
2019
Giáo dục
để được hỗ trợ điều hành chung

Người da nâu

2 Ban choS

Xem trang web

Cao nguyên Roxnais, MN

$40,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Xây dựng sự giàu có Minnesota

7 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$320,000
2018
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung và hỗ trợ vốn một lần để hỗ trợ chuyển văn phòng đến Trụ sở Thor mới tại Đại lộ Penn và Plymouth phía bắc Minneapolis
$160,000
2016
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2014
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$130,000
2012
Vùng & Cộng đồng
for general operating support and to build capacity
$50,000
2011
Vùng & Cộng đồng
to expand service and capacity
$65,000
2009
Trẻ em & Gia đình
to support the Family Stabilization Plan

Xây dựng Hội đồng Tiêu chuẩn Nhân phẩm và Tôn trọng

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$75,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung

Hội đồng kinh doanh về năng lượng bền vững

5 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$32,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy Bloomberg Năng lượng bền vững hàng năm của Bloomberg Tài chính năng lượng ở Mỹ Tập trung vào các thị trường năng lượng sạch ở Minnesota và Trung Tây
$32,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy Năng lượng bền vững hàng năm của Bloomberg New Energy Finance ở Mỹ, tập trung vào các thị trường năng lượng sạch ở Minnesota và Trung Tây
$32,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy Bloomberg Năng lượng bền vững hàng năm của Bloomberg Tài chính năng lượng ở Mỹ Tập trung vào các thị trường năng lượng sạch ở Minnesota và Trung Tây
$32,000
2018
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy xu hướng thị trường năng lượng sạch ở Minnesota và Trung Tây thông qua một sự kiện có sự góp mặt của Năng lượng bền vững hàng năm của Bloomberg New Energy Finance ở Mỹ
$26,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thúc đẩy xu hướng thị trường năng lượng sạch ở Minnesota và Trung Tây thông qua một sự kiện có sự góp mặt của Năng lượng bền vững hàng năm của Bloomberg New Energy Finance ở Mỹ

Quan hệ đối tác đầu nguồn Cannon River

10 Ban choS

Xem trang web

Sân phía bắc, MN

$100,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
sông Mississippi
hỗ trợ bảo tồn nông nghiệp ở đầu nguồn Cannon River
$100,000
2015
sông Mississippi
để giảm ô nhiễm nông nghiệp trong lưu vực sông Cannon, một nhánh của sông Mississippi
$100,000
2013
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2011
sông Mississippi
for general operating support with a focus on reducing nutrient pollution from farms
$70,000
2009
sông Mississippi
for an organization working to restore water quality in the Cannon River watershed
$100,000
2007
sông Mississippi
for an organization working to restore the Cannon River watershed
$30,000
2006
sông Mississippi
for an organization working to restore the Cannon River watershed
$25,000
2005
sông Mississippi
for an organization working to restore the Cannon River watershed
$50,000
2004
sông Mississippi
For an organization working to restore the Cannon River

Cantus

9 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$60,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2016
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2014
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
for a professional male vocal chamber ensemble
$30,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
for a professional male vocal chamber ensemble
$30,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
for a professional male vocal chamber ensemble
$15,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
for a professional male vocal chamber ensemble

Hoa Kỳ

11 Ban choS

Xem trang web

Trung tâm Brooklyn, MN

$400,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2020
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
$450,000
2018
Vùng & Cộng đồng
cho chiến dịch vốn của Trung tâm cơ hội nhập cư và hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2015
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ Đơn vị Phát triển lực lượng lao động của CAPI phục vụ người nhập cư / người tị nạn thất nghiệp / thiếu việc làm của Hạt Hennepin
$100,000
2013
Vùng & Cộng đồng
to expand place-based economic opportunities that build assets and wealth for a growing Hmong and Lao population living in Brooklyn Center, Brooklyn Park, and north Minneapolis
$45,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to expand place-based economic opportunities to a growing and isolated immigrant/refugee population living in Brooklyn Center and Brooklyn Park
$45,000
2011
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$125,000
2009
Vùng & Cộng đồng
for an organization that serves Asian immigrant and refugee children and families
$180,000
2007
Vùng & Cộng đồng
for capital support
$210,000
2006
Vùng & Cộng đồng
for an organization that serves Asian immigrant children and families
$100,000
2004
Trẻ em & Gia đình
To help employed persons advance on the job or progress to a career track employer

Học viện thủ đô

1 Ban cho

Xem trang web

Greenwich, CT

$95,000
2020
Quốc tế
Cơ sở hạ tầng Blue Marble giai đoạn 2

Nghệ thuật xúc tác

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$70,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ lập trình Catalyst

Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis

14 Ban choS

$150,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ công tác vận động thông qua Văn phòng Công bằng Xã hội để thúc đẩy các chiến lược nhằm loại bỏ sự chênh lệch, cải thiện công bằng và đảm bảo các nhu cầu cơ bản, bao gồm cả nhà cho tất cả mọi người
$100,000
2017
Vùng & Cộng đồng
cho chiến dịch thủ đô St.
$150,000
2014
Vùng & Cộng đồng
xây dựng và triển khai chương trình nghị sự chính sách
$100,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to develop and promote a fact-based business case for creating opportunity and to identify strategies to help families become more economically stable at North Side Child Development Center
$20,000
2011
Trẻ em & Gia đình
to support an out-of-school time program at Northside Child Development Center
$340,000
2010
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2009
Trẻ em & Gia đình
to provide after-school youth enrichment activities at Northside Child Development Center
$600,000
2007
Vùng & Cộng đồng
to strengthen services for children and families
$375,000
2006
Trẻ em & Gia đình
for the Congregations in Community Initiative
$10,000
2006
Trẻ em & Gia đình
for a planning proposal for the Congregations in Community Initiative
$45,000
2006
Trẻ em & Gia đình
to provide youth enrichment activities at Northside Child Development Center
$400,000
2005
Vùng & Cộng đồng
to strengthen services for children and families
$15,000
2005
Trẻ em & Gia đình
for youth enrichment activities at the Northside Child Development Center in Near North Minneapolis
$243,000
2004
Vùng & Cộng đồng
To strengthen services for children and families, and for program support for youth in crisis

Trung tâm vì sự tiến bộ của Mỹ

2 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$200,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
hỗ trợ Sáng kiến Từ Nhà nước đến Nhà Trắng để xây dựng dựa trên sự lãnh đạo về khí hậu của địa phương / tiểu bang để đưa ra lộ trình cho hành động khí hậu trên toàn quốc
$20,000
2018
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ Diễn đàn Khí hậu để tạo ra các ý tưởng chính sách khí hậu công bằng và xác định các lộ trình phát triển chính sách khí hậu quốc gia bao gồm

Trung tâm Trái đất, Năng lượng và Dân chủ

4 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$76,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
to support an inclusive process to assess how a land trust led by Black and Indigenous people can catalyze a transition to a regenerative economy, increase wealth access and intergenerational land stability
$75,000
2019
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để tăng khả năng tiếp cận các chương trình tiết kiệm năng lượng của các nhóm dân số ít thông qua mạng lưới học tập của các tổ chức cộng đồng và thiết kế lại các chương trình hiệu quả
$15,000
2017
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
hỗ trợ lập kế hoạch và điều phối các khóa đào tạo cộng đồng về bình luận giấy phép hàng không
$150,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để phát triển các chỉ số và lập bản đồ nghèo năng lượng cho tiểu bang Minnesota và các kế hoạch tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật liên quan cho các cộng đồng không được giám sát

Trung tâm bao gồm kinh tế

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$1,000,000
2019
Vùng & Cộng đồng
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2019
Giáo dục
để hỗ trợ Nhóm các nhà tài trợ Northside trong việc cải thiện chất lượng giáo dục được cung cấp ở Bắc Minneapolis bằng cách tăng cường sự tham gia và ảnh hưởng của phụ huynh
$1,525,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để hỗ trợ nhiều chiến lược nhằm tăng cơ hội kinh tế cho cư dân Bắc Minneapolis và chia sẻ sự thịnh vượng trên toàn khu vực Thành phố Twin

Trung tâm từ thiện hiệu quả

9 Ban choS

Xem trang web

Cambridge, MA

$10,000
2021
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$10,000
2020
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$10,000
2019
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$20,000
2018
Tài trợ khác
để hỗ trợ một dự án nghiên cứu để khám phá quan điểm của các nhà lãnh đạo nền tảng tư nhân và cộng đồng về những nỗ lực nền tảng để tác động đến chính sách công ở cấp quốc gia, tiểu bang và địa phương
$10,000
2018
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$10,000
2017
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$10,000
2016
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$10,000
2015
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung
$10,000
2008
Tài trợ khác
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm năng lượng và môi trường

11 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$425,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để bảo vệ, phát triển và mở rộng các chính sách tiết kiệm năng lượng của Minnesota và tăng tốc đến một lưới điện khử cacbon công bằng và công bằng ở Minnesota và Trung Tây
$500,000
2018
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để mở rộng và bảo vệ khuôn khổ hiệu quả năng lượng của Minnesota và đẩy nhanh quá trình phát triển thành lưới khử cacbon ở Minnesota và Trung Tây, và để hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2016
Vùng & Cộng đồng
cho sự liên kết chiến lược của hai tổ chức năng lượng dựa vào cộng đồng - Trung tâm Năng lượng và Môi trường và Kết nối Năng lượng Vùng lân cận
$350,000
2016
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ công việc mô hình kinh doanh tiện ích hợp tác và thành phố, hỗ trợ kỹ thuật điều tiết tiện ích và dự án thí điểm nhắm mục tiêu theo địa lý năng lượng sạch
$55,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để phát triển và đánh giá hiệu quả năng lượng và các lựa chọn giảm carbon khác cho Ủy ban Trung tâm Y tế Đích
$50,000
2015
Vùng & Cộng đồng
để thúc đẩy chính sách điều tiết ở Minneapolis, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản cải thiện nhà và mức độ hiệu quả của nguồn cung nhà ở hiện tại
$10,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ một diễn đàn chính sách về các mô hình kinh doanh tiện ích
$75,000
2015
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để hỗ trợ công việc trên các mô hình kinh doanh tiện ích
$40,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
lên kế hoạch và bắt đầu thực hiện một sắc lệnh tại Minneapolis và St. Paul để cung cấp công bố hiệu quả năng lượng tại thời điểm bán
$75,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to develop an online home energy rating tool to create value for energy efficient homes in the Twin Cities metro real estate market
$350,000
2010
Vùng & Cộng đồng
to support the Small Business Loan Fund and the Engaging Neighborhoods in Retrofits competition

Trung tâm nghệ thuật và tài năng của người Mông

9 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2013
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2011
Nghệ thuật & Văn hóa
for a Hmong artist center
$50,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
for a Hmong artist center
$50,000
2007
Nghệ thuật & Văn hóa
for a Hmong artist center
$40,000
2005
Nghệ thuật & Văn hóa
for a Hmong arts center

Trung tâm chính sách quốc tế

1 Ban cho

Xem trang web

Washington DC

$1,000,000
2018
sông Mississippi
để giảm ô nhiễm nông nghiệp bằng cách xây dựng một chiến dịch nhằm thay đổi các thực hành chuỗi cung ứng của khu vực tư nhân để tìm nguồn cung ứng cây trồng ở Trung Tây và để hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm công nghệ khu phố

6 Ban choS

Xem trang web

Chicago, IL

$150,000
2017
Vùng & Cộng đồng
để di chuyển các khuyến nghị và thực hiện kế hoạch chi tiết phát triển theo định hướng hàng hóa cho Thành phố đôi cần thiết để hỗ trợ tái công nghiệp hóa và tăng trưởng kinh tế thế kỷ 21
$70,000
2016
Vùng & Cộng đồng
làm việc với lợi ích khu vực, tạo ra một kế hoạch chi tiết cho cơ sở hạ tầng giao thông vận tải hàng hóa Twin City cần thiết để hỗ trợ tái công nghiệp thế kỷ 21, tạo việc làm đô thị và tăng trưởng kinh tế
$150,000
2012
Vùng & Cộng đồng
to accelerate the achievement of improved economic and quality of life benefits in the Twin Cities region through improved infrastructure investment
$75,000
2011
Vùng & Cộng đồng
to pilot a national performance-driven infrastructure investment framework with local initiatives
$10,000
2009
sông Mississippi
to improve sustainable water quality policies and practices
$50,000
2008
sông Mississippi
to improve sustainable water quality policies and practices

Trung tâm Hòa giải Con người và Thiên nhiên

4 Ban choS

Xem trang web

Hà Nội, Việt Nam

$195,000
2018
Quốc tế
tạo điều kiện quản trị chung và tiếp cận cộng đồng an toàn với tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên của Việt Nam
$115,000
2016
Quốc tế
tạo điều kiện quản trị chung và tiếp cận cộng đồng an toàn với tài nguyên thiên nhiên ở Tây Nguyên
$80,000
2014
Quốc tế
để tạo điều kiện quản trị chung và hỗ trợ đảm bảo quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng địa phương tại Việt Nam, Lào và Campuchia
$90,000
2011
Quốc tế
for general operating support, and support to facilitate regional dialogues on natural resource governance in Indochina

Trung tâm quy hoạch xuất sắc

3 Ban choS

Xem trang web

Baton Rouge, LA

$300,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2017
sông Mississippi
để tiếp tục cung cấp chuyên môn, hỗ trợ và phát triển các chiến lược hướng tới một Louisiana kiên cường
$75,000
2016
sông Mississippi
để điều chỉnh và tăng cường các nỗ lực ứng phó thảm họa với các biện pháp phi cấu trúc của Kế hoạch tổng thể bờ biển Louisiana

Trung tâm nông thôn

25 Ban choS

Xem trang web

Lyons, NE

$100,000
2021
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
tăng cường năng lực chính sách nông nghiệp tập trung vào biến đổi khí hậu và biến đổi khí hậu
$300,000
2020
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
xây dựng năng lực tổ chức cộng đồng dài hạn thông qua vận động đa vấn đề và tham gia ở vùng nông thôn Minnesota và Iowa
$610,000
2019
sông Mississippi
để hỗ trợ Liên minh Nông nghiệp bền vững Quốc gia và các nỗ lực cải thiện chất lượng nước và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Trung Tây thông qua các chính sách bảo tồn và nông nghiệp của liên bang, và để hỗ trợ một sự kiện giáo dục Farm Bill ở Minneapolis
$340,000
2019
sông Mississippi
để thúc đẩy một loạt các kết quả chính sách của tiểu bang và liên bang nhằm cải thiện chất lượng nước và giảm ô nhiễm nông nghiệp ở Iowa và các bang lân cận, và để hỗ trợ điều hành chung
$250,000
2018
Tài trợ khác
xây dựng sức mạnh và năng lực thông qua việc tổ chức năng lượng sạch ở các cộng đồng nông thôn Iowa và Minnesota
$722,000
2018
sông Mississippi
để hỗ trợ Mạng lưới sông Mississippi
$400,000
2017
sông Mississippi
để hỗ trợ các nỗ lực tiếp cận chính sách và giáo dục của Trung tâm các vấn đề nông thôn thông qua Liên minh nông nghiệp bền vững quốc gia
$160,000
2017
sông Mississippi
để giảm ô nhiễm nông nghiệp ở sông Mississippi thông qua xây dựng chính sách trang trại liên bang và vận động chính sách cơ sở
$160,000
2016
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
xây dựng, kích hoạt và huy động tiếng nói nông thôn hỗ trợ truyền tải năng lượng sạch, phát triển năng lượng tái tạo và hành động để giải quyết biến đổi khí hậu trên khắp Iowa và Thượng Trung Tây
$430,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ các nỗ lực của Liên minh Nông nghiệp bền vững Quốc gia nhằm giảm ô nhiễm trang trại ở lưu vực thượng lưu sông Mississippi thông qua cải cách chính sách trang trại và tăng cường tiếng nói của các tổ chức nông nghiệp bền vững
$140,000
2015
sông Mississippi
tăng cường các chính sách nông nghiệp làm giảm ô nhiễm nông nghiệp ở sông Mississippi
$150,000
2014
Khí hậu & Năng lượng Trung Tây
để thu hút cộng đồng địa phương trong việc thiết lập địa điểm có trách nhiệm với môi trường để truyền năng lượng sạch ở Wisconsin và Iowa, và để hỗ trợ cho lãnh đạo và điều phối viên nhân viên của Cộng đồng nông thôn RE-AMP
$20,000
2014
sông Mississippi
cho liên minh nông nghiệp bền vững quốc gia để biến Chương trình quản lý bảo tồn của USDA thành một chương trình hiệu quả hơn để tạo ra lợi ích môi trường từ đất nông nghiệp đang hoạt động
$475,000
2013
sông Mississippi
for National Sustainable Agriculture Coalition’s work to reduce agricultural pollution and increase conservation practices among farmers in the Mississippi River Basin
$120,000
2013
sông Mississippi
to support work to reduce agriculture pollution in Iowa, Minnesota, Wisconsin, and Illinois
$25,000
2012
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
to conduct research on rural policy
$20,000
2011
sông Mississippi
to support travel, lodging, and notetaking for the MRBI meeting
$110,000
2011
sông Mississippi
to support work to reduce agriculture pollution in Iowa, Minnesota, Wisconsin, and Illinois
$345,000
2010
sông Mississippi
for the National Sustainable Agriculture Coalition's agriculture and conservation policy development work
$12,500
2009
sông Mississippi
to identify policy options for increasing soil carbon on farmland and improving water quality
$70,000
2009
sông Mississippi
to improve federal policies that advance sustainable farming
$150,000
2008
sông Mississippi
for the Sustainable Agriculture Coalition
$90,000
2007
sông Mississippi
to improve federal policies that advance sustainable farming
$90,000
2006
sông Mississippi
for the Sustainable Agriculture Coalition
$80,000
2005
sông Mississippi
for efforts to encourage sustainable farming in the Mississippi River Basin

Trung tâm chính sách và phát triển nông thôn

8 Ban choS

Xem trang web

Mankato, MN

$300,000
2018
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2016
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2014
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để cung cấp thông tin khách quan, đáng tin cậy và nghiên cứu về các vấn đề ảnh hưởng đến Greater Minnesota
$25,000
2012
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
for planning support for communications assessment and plan
$150,000
2012
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2009
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
for a statewide rural policy research and development organization
$178,725
2006
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
to support a statewide civic engagement program around rural Minnesota issues
$250,000
2004
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
To expand and enhance policy and research development efforts on salient issues facing rural Minnesota

Trung tâm bảo tồn và phát triển tài nguyên nước

8 Ban choS

Xem trang web

Hà Nội, Việt Nam

$155,000
2018
Quốc tế
tăng cường năng lực cộng đồng và hiểu biết để thúc đẩy liên kết quan trọng giữa môi trường và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
$100,000
2016
Quốc tế
hỗ trợ chia sẻ thông tin và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và môi trường trong quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
$120,000
2014
Quốc tế
trao quyền cho cộng đồng địa phương để quản lý tài nguyên nước hiệu quả ở vùng cao phía bắc Việt Nam và hỗ trợ Mạng lưới sông ngòi Việt Nam để thúc đẩy quản trị nước bền vững và công bằng hơn
$210,000
2011
Quốc tế
to support policy development and advocacy activities around water and river protection
$130,000
2009
Quốc tế
to support the Vietnam Rivers Network and a community-based water supply development project in northern Vietnam
$35,000
2008
Quốc tế
to maintain and develop a network on river livelihoods and dams in Vietnam
$90,000
2007
Quốc tế
to complete implementation of an integrated highland development project in north-central Vietnam
$60,000
2006
Quốc tế
to develop and maintain a network on river livelihoods and dams in Vietnam

Ban nghệ thuật trung tâm Minnesota

9 Ban choS

Xem trang web

Foley, MN

$200,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$200,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$400,000
2015
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$300,000
2012
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$160,000
2010
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$65,000
2009
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$65,000
2008
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$128,000
2006
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các chương trình cấp lại
$118,000
2004
Nghệ thuật & Văn hóa
For regranting programs

Trung tâm hợp tác Quốc tế quốc tế en Recherche Agronomique pour le Developpement

3 Ban choS

Xem trang web

Paris, Pháp

$420,000
2020
Quốc tế
CowpeaSapes 2: Đồng thiết kế và nhân rộng các hệ thống cây trồng thông qua việc tích hợp các lựa chọn giống cây trồng phi tập trung và các lựa chọn quản lý cây trồng nông nghiệp
$455,000
2018
Quốc tế
Nuôi dưỡng đất và cho bò ăn để nuôi sống con người: đồng thiết kế hệ thống nông-sylvo-mục vụ ở vùng sudano-sahelian của Burkina Faso
$28,000
2010
Quốc tế
to support Ph.D. program student training

Trung tâm Campesino por Los Cambios Hacia Adelante

1 Ban cho

Owatonna, MN

$10,000
2019
Cơ sở Sáng kiến / Nông thôn của MN
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm khu vực de Estudios Andinos Bartolomé de Las Casas

1 Ban cho

Xem trang web

Peru, Peru

$300,000
2019
Quốc tế
Đổi mới hệ thống thực phẩm ở quy mô tại Cusco: phương pháp học tập chung

Centro de Trabajadores Unidos En La Lucha

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$300,000
2021
Cộng đồng sống động và công bằng
to support equitable new models for development, housing, and community safety
$175,000
2020
Cộng đồng sống động và công bằng
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt