Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 51 - 100 của 169 người được cấp phù hợp

Nhà hát cải tiến HUGE

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm nghệ thuật Hutchinson

2 Ban choS

Xem trang web

Hutchinson, MN

$30,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát và trường học ảo ảnh

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$200,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
hỗ trợ hoạt động chung và hỗ trợ vốn cho thiết bị và công nghệ
$200,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trong mực đen

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$80,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trong tiến trình

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
to support the Nexus digital arts training program Twin Cities and Crookston expansion
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Chương trình phát triển nghệ sĩ chuyên nghiệp NEXUS
$75,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Chương trình phát triển nghệ sĩ chuyên nghiệp Nexus

In the Heart of the Beast Puppet and Mask

3 Ban choS

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Lực lượng đặc nhiệm nhân dân bản địa

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
to support construction of the Mikwanedun Audisookon Center for Art and Wellness

Rễ bản địa

4 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$375,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
cho một chương trình học bổng dành cho Người mang văn hóa
$177,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ chiến dịch vốn
$90,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Trung tâm nghệ thuật văn hóa gốc bản địa khi họ cung cấp các nguồn lực phát triển cộng đồng và kinh tế có ý nghĩa về mặt văn hóa cho các nghệ sĩ, những người mang văn hóa và các doanh nhân sáng tạo ở phía đông của St. Paul
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm tương tác cho nghệ thuật thị giác và biểu diễn

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$45,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$45,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát trong rừng

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Vị trí kề nhau

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Phòng trưng bày Kaddatz

3 Ban choS

Xem trang web

Thác nước Fergus, MN

$30,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát múa Katha

2 Ban choS

Xem trang web

Pha lê, MN

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung và phù hợp với quỹ cho nhân viên tăng

Kền kền Klub hợp tác

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hội đồng nghệ thuật vùng hồ

3 Ban choS

$120,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$120,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$120,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân

Trung tâm nghệ thuật Lanesboro

3 Ban choS

$90,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Cộng đồng Ấn Độ Hạ Sioux

2 Ban choS

Xem trang web

Morton, MN

$100,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
cho quỹ vốn để giúp xây dựng Vườn ươm Văn hóa Liên thế hệ rộng 15,950 foot vuông tại Lower Sioux
$75,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để tăng cường tính liên tục của các cơ hội nghệ thuật Lower Sioux, được hướng dẫn bởi văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ của Dakota

Trung tâm âm nhạc MacPhail

3 Ban choS

$542,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nhạc sĩ
$80,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để củng cố sự tiến bộ nghệ thuật và thúc đẩy sự phát triển nghệ thuật của các giảng viên MacPhail
$537,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
cho một chương trình học bổng cho các nhạc sĩ biểu diễn

Trung tâm nghệ thuật MacRostie

2 Ban choS

Xem trang web

Grand Rapids, MN

$40,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hiệp hội dàn nhạc giao hưởng Mankato

2 Ban choS

Xem trang web

Mankato, MN

$60,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$30,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hội đồng nghệ thuật khu vực đô thị

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$500,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để lấy lại sự ủng hộ cho Quỹ Kho báu Văn hóa Gieo trồng cho Cá nhân Nghệ sĩ và Người mang Văn hóa
$400,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân
$400,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để cấp lại các chương trình hỗ trợ cho các nghệ sĩ cá nhân

Nghệ thuật đương đại giữa chừng

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Phiên bản sữa

2 Ban choS

$120,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$180,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Phong trào triệu nghệ sĩ

1 Ban cho

Thánh Paul, MN

$111,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ chương trình

Trung tâm Ấn Độ Mỹ

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Phòng trưng bày nghệ thuật cộng đồng và hai dòng sông
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
cho phòng trưng bày Two Rivers

Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Minneapolis

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$833,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
cho một chương trình nghiên cứu sinh dành cho các nghệ sĩ thị giác giữa sự nghiệp ở Minnesota
$831,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ học bổng McKnight cho các nghệ sĩ thị giác

Hiệp hội mỹ thuật Minneapolis

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$200,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Chương trình Triển lãm Nghệ sĩ Minnesota
$100,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ Chương trình Triển lãm Nghệ sĩ Minnesota (MAEP)
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
cho Chương trình Triển lãm Nghệ sĩ Minnesota

Múa ba lê Minnesota

3 Ban choS

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$45,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trung tâm nghệ thuật sách Minnesota

4 Ban choS

$120,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$375,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight cho các nghệ sĩ sách trung niên ở Minnesota
$120,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát Khiêu vũ Minnesota & Học viện Khiêu vũ

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$80,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Lễ hội Fringe Minnesota

3 Ban choS

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Liên minh Doanh nghiệp Bản địa Minnesota

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Bảo tàng nghệ thuật Mỹ

1 Ban cho

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$100,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Liên minh âm nhạc Minnesota

2 Ban choS

$40,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hiệp hội dàn nhạc Minnesota

3 Ban choS

$100,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hội thảo Viết về nhà tù Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để thực hiện Dự án Xuất bản MPWW và hỗ trợ hoạt động chung
$30,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để thực hiện Dự án Ấn phẩm MPWW

Trung tâm Khiêu vũ và Âm nhạc Minnesota Shubert

5 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$150,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$556,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight và cơ hội phát triển cho các vũ công midcareer ở Minnesota
$686,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
cho học bổng nghệ sĩ McKnight và cơ hội phát triển cho các biên đạo múa midcareer ở Minnesota
$150,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
cho các quỹ hoạt động chung cho Trung tâm Cowles để hỗ trợ các vũ công và biên đạo múa ở Minnesota

Liên minh nhà hát Minnesota

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$50,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Công ty nhà hát hỗn hợp máu

3 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ dự án và điều hành chung
$100,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Mizna

4 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$60,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$15,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
xây dựng năng lực công nghệ của Mizna
$90,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hội thảo hài hòa của Monkeybear

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Chuyển động

2 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$40,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Hiệp hội văn hóa nghệ thuật Latino

1 Ban cho

Xem trang web

San Antonio, TX

$50,000
2020
Nghệ thuật & Văn hóa
hỗ trợ sự hợp tác của Viện Lãnh đạo đa văn hóa trong việc thành lập quỹ hỗ trợ các nghệ sĩ BIPOC

Viện phát triển cộng đồng người Mỹ bản địa

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ cho các nghệ sĩ bản địa trong All My mối quan hệ nghệ thuật (AMRA)

Nhà hát âm nhạc Nautilus

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$80,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$125,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

NEO từ thiện

1 Ban cho

Xem trang web

New York, NY

$40,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai ArtChangeUS REMAP: Twin city

Tác phẩm mới của nhà hát Mỹ Ả Rập

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$30,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Nhà hát bản địa mới

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$60,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Khóa tu nghệ thuật New York

2 Ban choS

Xem trang web

Nhà máy New York, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2018
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung

Trường dân gian miền Bắc

3 Ban choS

Xem trang web

Đại Marais, MN

$50,000
2021
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2019
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2017
Nghệ thuật & Văn hóa
để được hỗ trợ điều hành chung
Tiếng Việt