Bỏ qua nội dung

Tìm kiếm tài trợ của chúng tôi

Phạm vi ngày

Cơ sở dữ liệu tài trợ của chúng tôi có tính năng tổ chức từ năm năm qua. Nó được cập nhật hàng quý khoảng một tháng sau khi hội đồng quản trị phê duyệt.

Vui lòng chọn một phạm vi ngày hoàn chỉnh để xem kết quả tìm kiếm của bạn.

Đang hiển thị 101 - 141 của 141 người được cấp phù hợp

Tái sinh quốc tế

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$100,000
2019
sông Mississippi
xây dựng cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng hỗ trợ canh tác tái sinh ở Trung Tây

Làm mới vùng nông thôn II

3 Ban choS

Xem trang web

Thác Zumbro, MN

$130,000
2019
sông Mississippi
để phát triển sự tham gia và lãnh đạo mạnh mẽ của bang Minnesota trong Cộng tác viên hạt nghệ nhân nhằm thúc đẩy cải thiện chất lượng nước và sức khỏe của đất, và để hỗ trợ vận hành chung
$75,000
2015
sông Mississippi
trao quyền cho phụ nữ chủ trang trại ở Minnesota để kết hợp thực hành bảo tồn trên đất của họ
$25,000
2014
sông Mississippi
tăng cường áp dụng các biện pháp bảo tồn và phương pháp canh tác sinh thái của phụ nữ chủ trang trại ở Minnesota

Bảo tồn và phát triển tài nguyên cho vùng Đông Bắc Iowa

3 Ban choS

Xem trang web

Postville, IA

$200,000
2018
sông Mississippi
khuyến khích nông dân chuyển sang sử dụng các hệ thống đa canh tác chất lượng nước và hỗ trợ vận hành chung
$90,000
2014
sông Mississippi
để thực hiện kế hoạch hành động giảm ô nhiễm nước từ nông nghiệp trong Dự án đầu nguồn sông Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông bắc Iowa
$90,000
2010
sông Mississippi
to complete an analysis and develop an action plan for water pollution reduction in the Turkey River Watershed Project in Northeast Iowa

Hành động trên sông

5 Ban choS

$15,000
2016
sông Mississippi
để hỗ trợ hội nghị Nâng cao Tập trung vào việc cải thiện sức khỏe và sức sống của Sông Mississippi
$20,000
2014
sông Mississippi
để mở rộng phạm vi và quy mô của Hội nghị thượng lưu sông Mississippi hàng năm
$275,000
2010
sông Mississippi
for general operations in support of work to improve water quality
$400,000
2008
sông Mississippi
for river advocacy in the Quad Cities region
$600,000
2005
sông Mississippi
to implement RiverWay - A National Treasure

Liên minh sông Wisconsin

8 Ban choS

$400,000
2019
sông Mississippi
thúc đẩy chính sách và thực hành nông nghiệp cải thiện chất lượng nước trên lưu vực sông Mississippi ở Wisconsin và hỗ trợ vận hành chung
$180,000
2017
sông Mississippi
thúc đẩy thực hành chuỗi cung ứng cải thiện chất lượng nước
$150,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ tổ chức cơ sở và vận động chính sách nhằm thúc đẩy một dòng sông Wisconsin sạch
$150,000
2013
sông Mississippi
to reduce polluted runoff to the Wisconsin River, the state’s largest tributary to the Mississippi River
$140,000
2011
sông Mississippi
to support efforts to protect and restore the Wisconsin River
$100,000
2009
sông Mississippi
to advocate for improved water quality in the Mississippi River watershed in Wisconsin
$120,000
2007
sông Mississippi
for Wisconsin River restoration
$105,000
2004
sông Mississippi
To advocate for improved water quality in the Mississippi River basin in Wisconsin

Lợi thế nông thôn

9 Ban choS

Xem trang web

Fairmont, MN

$90,000
2017
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$180,000
2015
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$20,000
2014
sông Mississippi
để phát triển quan hệ đối tác công tư làm giảm tác động của nitrat trong sản xuất khoai tây ở Trung tâm Minnesota
$200,000
2013
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$15,000
2012
sông Mississippi
for developing and assessing educational materials for pilot agricultural water quality workshops in Minnesota
$75,000
2010
sông Mississippi
for a communications initiative to advance perennial crops
$300,000
2010
sông Mississippi
to advance the 3rd crop initiative
$270,000
2007
sông Mississippi
to advance alternative agricultural crops in southern Minnesota
$100,000
2004
sông Mississippi
To advance alternative agricultural crops in southern Minnesota

Tổng công ty Saint Paul Riverfront

2 Ban choS

Xem trang web

Thánh Paul, MN

$10,000
2008
sông Mississippi
to engage officials from the ten-state Mississippi River corridor
$75,000
2007
sông Mississippi
to promote land uses that improve water quality of the Mississippi River

Quỹ cát

4 Ban choS

Xem trang web

Madison, WI

$120,000
2019
sông Mississippi
để hỗ trợ và mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp Lãnh đạo cho Trung Tây đầu nguồn và hỗ trợ điều hành chung
$90,000
2017
sông Mississippi
để được hỗ trợ của Hội nghị Lãnh đạo cho các khu vực đầu nguồn Trung Tây
$33,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ một loạt các cuộc họp được gọi là Lãnh đạo cho các khu vực đầu nguồn Trung Tây
$41,000
2005
sông Mississippi
to convene stakeholders working to reduce pollution from farm land in the Mississippi River Basin

Bảo tàng Khoa học Minnesota

3 Ban choS

Xem trang web

Thánh Phaolô, MN

$80,000
2017
sông Mississippi
để truyền đạt kiến thức khoa học về các vấn đề chất lượng nước ở khu vực thượng nguồn sông Mississippi
$40,000
2016
sông Mississippi
để truyền đạt kiến thức khoa học về các vấn đề chất lượng nước ở khu vực thượng nguồn sông Mississippi
$32,000
2008
sông Mississippi
to educate local government officials about urban stormwater issues

Quỹ Câu lạc bộ Sierra

5 Ban choS

Xem trang web

Oakland, CA

$180,000
2018
sông Mississippi
để xây dựng hỗ trợ và thúc đẩy thực hiện Chiến lược giảm tổn thất dinh dưỡng Illinois
$60,000
2016
sông Mississippi
để xây dựng sự hỗ trợ rộng rãi cho Chiến lược giảm tổn thất dinh dưỡng Illinois
$40,000
2014
sông Mississippi
xây dựng sự hỗ trợ cộng đồng cho các giới hạn pháp lý trên toàn tiểu bang về ô nhiễm nitơ và phốt pho đến vùng biển ở Illinois
$39,352
2011
sông Mississippi
to support development of statewide agricultural pollution standards in Illinois
$40,000
2006
sông Mississippi
for efforts to improve water quality in Illinois

Viện sức khỏe đất

1 Ban cho

Xem trang web

Morrisville, NC

$100,000
2018
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung

Nông nghiệp bền vững và các nhà tài trợ hệ thống thực phẩm

1 Ban cho

Xem trang web

Santa Barbara, CA

$100,000
2018
sông Mississippi
để hỗ trợ hoạt động xúc tác và hợp tác của Quỹ Nông nghiệp và Hệ thống Thực phẩm bền vững giữa các thành viên và đối tác và để hỗ trợ điều hành chung

Hiệp hội canh tác bền vững của bang Minnesota

5 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$225,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2017
sông Mississippi
giáo dục các nhà sản xuất thông thường và bền vững về sức khỏe của đất để giảm ô nhiễm dinh dưỡng cho Mississippi và các nhánh của nó
$80,000
2015
sông Mississippi
mở rộng sự tham gia của nông dân vào các cơ hội giáo dục về sức khỏe đất của Hiệp hội nông nghiệp bền vững
$80,000
2013
sông Mississippi
to strengthen and enhance the Farmer-to-Farmer Network
$30,000
2011
sông Mississippi
for strategic planning and capacity building

Phòng thí nghiệm thực phẩm bền vững

2 Ban choS

Xem trang web

Hartland, VT

$300,000
2018
sông Mississippi
tăng cường áp dụng đổi mới trong chuỗi cung ứng cây trồng để xây dựng đất cho năng suất và cải thiện chất lượng nước, và để hỗ trợ vận hành chung
$88,000
2016
sông Mississippi
để thúc đẩy các hạt nhỏ trong luân canh và mục tiêu sức khỏe của đất để cải thiện chất lượng nước ở Thượng Trung Tây

Người nộp thuế cho lẽ thường

8 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$240,000
2019
sông Mississippi
ủng hộ việc sử dụng tốt hơn tiền thuế liên bang ở lưu vực thượng lưu sông Mississippi và để hỗ trợ điều hành chung
$180,000
2017
sông Mississippi
để bảo vệ sông Mississippi bằng cách giảm các ưu đãi cho phát triển nông nghiệp, đồng bằng ngập lụt và giao thông thủy
$150,000
2014
sông Mississippi
để bảo vệ sông Mississippi bằng cách giảm các ưu đãi chính sách cho phát triển giao thông và đất đai không khôn ngoan
$150,000
2012
sông Mississippi
to assess and publicize wasteful federal water projects and farm policies
$230,000
2010
sông Mississippi
to assess and publicize wasteful federal water projects and farm policies
$230,000
2008
sông Mississippi
to assess and publicize wasteful federal water projects and farm policies
$230,000
2006
sông Mississippi
to assess and publicize wasteful federal water projects and farm policies
$200,000
2004
sông Mississippi
To assess and publicize wasteful federal water projects and farm policies

Mạng nước sạch Tennessee

8 Ban choS

Xem trang web

Knoxville, TN

$150,000
2018
sông Mississippi
tiếp tục nỗ lực của Collaboartive trên sông Mississippi để giảm thiểu ô nhiễm nitơ và phốt pho trong lưu vực sông Mississippi và hỗ trợ vận hành chung
$187,000
2017
sông Mississippi
để giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng vào đường thủy của Tennessee thông qua việc thực thi Đạo luật Nước sạch và xây dựng các chiến lược nông nghiệp mới
$374,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ công việc của Mạng lưới nước sạch Tennessee với Cộng tác sông Mississippi, và các nỗ lực cải thiện và bảo vệ vùng đất ngập nước ở Tennessee
$374,000
2013
sông Mississippi
to support participation in the Mississippi River Collaborative, and to strengthen efforts to improve water quality and wetland protection in Tennessee
$364,000
2011
sông Mississippi
tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng nước ở sông Mississippi
$436,000
2008
sông Mississippi
tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng nước ở sông Mississippi
$279,000
2005
sông Mississippi
tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng nước ở sông Mississippi
$57,000
2004
sông Mississippi
For advocacy efforts to implement the Clean Water Act

Quỹ nước sạch

6 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$800,000
2019
sông Mississippi
sử dụng các chiến lược tập trung vào chính sách và thị trường để giảm ô nhiễm nguồn không điểm từ các nguồn nông nghiệp vào sông Mississippi và cho các hoạt động của chương trình tại Minnesota
$150,000
2017
sông Mississippi
giảm ô nhiễm nông nghiệp và bảo vệ nước uống
$75,000
2015
sông Mississippi
để giảm ô nhiễm nông nghiệp của bang Minnesota bằng cách tăng cường sự tham gia của công chúng và các nhà cung cấp nước uống
$75,000
2013
sông Mississippi
to foster the development and strengthen the enforcement of state policies to reduce polluted runoff from agriculture
$80,000
2011
sông Mississippi
to reduce agricultural pollution by strengthening non-point source management efforts
$40,000
2010
sông Mississippi
to develop a strategic plan for work to improve rural water quality in the Minnesota portion of the Mississippi River basin

Liên minh khôi phục bờ biển Louisiana

8 Ban choS

Xem trang web

Baton Rouge, LA

$100,000
2017
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2015
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2013
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2011
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$230,000
2009
sông Mississippi
for an organization that promotes restoration of the Mississippi River's coastal delta
$250,000
2006
sông Mississippi
to promote restoration of the Mississippi River's coastal delta
$75,000
2005
sông Mississippi
to promote restoration of the Mississippi River's coastal delta
$120,000
2004
sông Mississippi
To promote restoration of the Mississippi River's coastal delta

Quỹ bảo tồn - Một công ty phi lợi nhuận

9 Ban choS

Xem trang web

Arlington, VA

$200,000
2019
sông Mississippi
để hỗ trợ bảo vệ các vùng đất mong manh và chăn thả luân canh trên đồng cỏ công cộng, và để hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
sông Mississippi
để cung cấp chuyên môn bất động sản tạo điều kiện cho sự bảo vệ của những vùng đất mong manh trên khắp thượng nguồn sông Mississippi
$160,000
2015
sông Mississippi
để tạo ra lợi ích bảo tồn lâu dài ở đồng cỏ bản địa của lưu vực sông Minnesota cũng như trên toàn lưu vực sông Mississippi
$160,000
2013
sông Mississippi
to support permanent land conservation efforts in the Mississippi River corridor
$160,000
2011
sông Mississippi
to support land conservation efforts in the Mississippi River corridor
$225,000
2008
sông Mississippi
to support land conservation efforts in the Mississippi River corridor
$50,000
2007
sông Mississippi
to support land conservation efforts in the Mississippi River corridor
$75,000
2006
sông Mississippi
to support land conservation efforts in the Mississippi River corridor
$750,000
2004
sông Mississippi
For outreach to increase land protection along the Mississippi River, and to expand the Mississippi River Revolving Fund

Viện Delta

2 Ban choS

Xem trang web

Chicago, IL

$400,000
2018
sông Mississippi
thiết kế và triển khai vốn đối mặt với nông dân và các sản phẩm giảm thiểu rủi ro hỗ trợ việc áp dụng các biện pháp bảo tồn nông nghiệp và hỗ trợ điều hành chung
$75,000
2017
sông Mississippi
để thiết kế một chương trình giảm thiểu rủi ro sáng tạo cho các trang trại gia đình vừa và nhỏ áp dụng các hệ thống trồng trọt bảo tồn, nhấn mạnh đến việc sống liên tục

The Funders Network Inc.

5 Ban choS

Xem trang web

San hô, FL

$180,000
2011
sông Mississippi
to support the River Partnership of Community Foundations
$200,000
2009
sông Mississippi
for the River Partnership of Community Foundations
$600,000
2006
sông Mississippi
for the Mississippi River Corridor Community Foundation Partnership
$25,000
2005
sông Mississippi
to support the Mississippi River Corridor Community Foundations Initiative
$25,000
2005
sông Mississippi
to support an Emerging Mississippi River Community Foundations Partnership

Dự án chính sách Iowa

8 Ban choS

Xem trang web

Thành phố Iowa, IA

$100,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$50,000
2018
sông Mississippi
để viết một loạt các báo cáo về các mối đe dọa đối với chất lượng nước sông Mississippi và hợp tác với những người được cấp phép và nhà hoạch định chính sách McKnight ở Iowa
$60,000
2016
sông Mississippi
để viết, phân phối và quảng bá ba báo cáo sẽ thúc đẩy cải thiện chất lượng nước ở Iowa
$60,000
2014
sông Mississippi
để viết, phân phối và quảng bá ba báo cáo chính trong hai năm tới sẽ kiểm tra chất lượng nước ở Iowa
$75,000
2012
sông Mississippi
for operating support to produce five reports on policies affecting water quality in the Mississippi River, with a focus on Iowa
$180,000
2010
sông Mississippi
for research and reports on water quality issues in Iowa
$180,000
2008
sông Mississippi
for research and reports on water quality issues in Iowa
$75,000
2006
sông Mississippi
for research and reports on water quality issues in Iowa

Viện đất đai

2 Ban choS

Xem trang web

Salina, KS

$400,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$200,000
2017
sông Mississippi
triển khai một kế hoạch truyền thông phối hợp, chiến lược nhằm hỗ trợ thương mại hóa các loại cây trồng lâu năm được trồng ở lưu vực thượng lưu sông Mississippi

Quỹ sinh cảnh cá quốc gia

2 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$120,000
2019
sông Mississippi
để mở rộng và xây dựng năng lực cho Mạng lưới các nhà lãnh đạo đầu nguồn cung cấp các trao đổi học tập để đạt được kết quả chất lượng nước tốt hơn ở các lưu vực sông Trung Tây
$80,000
2017
sông Mississippi
để xây dựng Mạng lưới các nhà lãnh đạo đầu nguồn cung cấp các trao đổi học tập để đạt được kết quả chất lượng nước tốt hơn ở các lưu vực sông Trung Tây

The Nature Conservancy

8 Ban choS

$400,000
2018
sông Mississippi
để phục hồi và giám sát vùng đồng bằng ngập lũ trong lưu vực sông Mississippi sẽ hỗ trợ giảm chất dinh dưỡng quy mô lớn và hỗ trợ vận hành chung
$300,000
2016
sông Mississippi
để giải quyết các thách thức được xác định trong thẻ báo cáo Sáng kiến đầu nguồn năm 2015 của Hoa Kỳ và giảm ô nhiễm chất dinh dưỡng trên lưu vực sông Mississippi
$300,000
2014
sông Mississippi
để chứng minh và thúc đẩy quản lý sinh thái của sông Mississippi và các nhánh sông
$550,000
2012
sông Mississippi
để khôi phục chất lượng nước và tăng khả năng phục hồi của sông Mississippi
$80,000
2012
sông Mississippi
để đánh giá bộ công cụ lập kế hoạch bảo tồn trang trại trực tuyến ở lưu vực sông Root
$650,000
2010
sông Mississippi
để bảo vệ và khôi phục sông Mississippi
$800,000
2007
sông Mississippi
cho các dự án bảo vệ và khôi phục sông Mississippi
$75,000
2006
sông Mississippi
thiết lập quỹ đất để khôi phục bờ biển ở Louisiana

Niềm tin cho đất công

1 Ban cho

Xem trang web

San Francisco, CA

$100,000
2013
sông Mississippi
khởi động quan hệ đối tác phục hồi vùng đất đáy ở Thung lũng phù sa Lower Mississippi

Sáng kiến đất ngập nước

4 Ban choS

$220,000
2018
sông Mississippi
hợp tác với nông dân và các tổ chức trang trại để thực hiện và nhân rộng các vùng đất ngập nước được xây dựng dinh dưỡng ở Illinois và để hỗ trợ vận hành chung
$100,000
2016
sông Mississippi
hợp tác với nông dân và các tổ chức trang trại để thực hiện và nhân rộng các vùng đất ngập nước được xây dựng dinh dưỡng ở Illinois
$60,000
2012
sông Mississippi
để tăng cường thực hiện các biện pháp bảo tồn của nông dân ở bắc trung tâm Illinois
$56,000
2010
sông Mississippi
để tăng cường sử dụng các phương pháp bảo tồn ở lưu vực Big Bureau Creek ở trung tâm bắc Illinois

Cá hồi không giới hạn

5 Ban choS

Xem trang web

Arlington, VA

$200,000
2018
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2016
sông Mississippi
hỗ trợ các nỗ lực giảm ô nhiễm nông nghiệp ở khu vực không có sông Mississippi
$75,000
2014
sông Mississippi
hỗ trợ các nỗ lực giảm ô nhiễm nông nghiệp ở khu vực không có sông Mississippi
$75,000
2012
sông Mississippi
hỗ trợ các nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm nông nghiệp ở khu vực không trôi dạt trên thượng nguồn sông Mississippi
$100,000
2010
sông Mississippi
để hỗ trợ Nỗ lực Khôi phục Khu vực Không bị trôi

Liên minh nước Mỹ

3 Ban choS

Xem trang web

Washington DC

$200,000
2019
sông Mississippi
phát triển quan hệ đối tác nông nghiệp-thành phố trong lưu vực sông Mississippi và hỗ trợ phái đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh về nước một năm 2019 và hỗ trợ điều hành chung
$120,000
2018
sông Mississippi
để hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh về nước một năm 2018 và đặc biệt hỗ trợ sự tham gia của các nhà lãnh đạo công bằng sông Mississippi, các nhà lãnh đạo nông nghiệp vùng Trung Tây và các nghệ sĩ Minnesotan và người bản địa
$100,000
2012
sông Mississippi
hỗ trợ các hoạt động khám phá và thúc đẩy các chính sách và thực hành giảm thiểu ô nhiễm nông nghiệp ở các bang thuộc hành lang sông Mississippi

Quỹ giáo dục nhóm nghiên cứu lợi ích công cộng Hoa Kỳ

1 Ban cho

Xem trang web

Washington DC

$25,000
2017
sông Mississippi
để thu hút và tổ chức các đối tượng phi truyền thống ở lưu vực thượng lưu sông Mississippi xung quanh chính sách bảo tồn của liên bang

Quỹ đại học Minnesota

25 Ban choS

Xem trang web

Minneapolis, MN

$150,000
2019
sông Mississippi
để thử nghiệm, cải tiến và cải thiện các giải pháp chính sách tự nguyện ở Minnesota để đạt được các mục tiêu chất lượng nước của lưu vực sông Mississippi
$600,000
2019
sông Mississippi
để hỗ trợ Sáng kiến xanh mãi mãi, một quan hệ đối tác công-tư thúc đẩy nước sạch, sức khỏe đất và sức sống kinh tế nông thôn thông qua thương mại hóa các loại cây trồng lâu năm và bền vững mới
$400,000
2018
sông Mississippi
để hỗ trợ hành động tập thể chiến lược thúc đẩy cuộc sống liên tục trên cảnh quan
$200,000
2018
sông Mississippi
để hỗ trợ nghiên cứu và tham gia liên tục của Trường Humphrey và Dự án Vốn tự nhiên liên quan đến tương lai nước công bằng
$23,000
2017
sông Mississippi
để hỗ trợ Hội nghị thượng đỉnh về nước của Thống đốc tháng 2 năm 2017 tại Đại học Minnesota, Morris
$25,000
2016
sông Mississippi
để phát triển một dự án thúc đẩy thay đổi quản lý đất đai tại các trang trại ở lưu vực sông Minnesota
$180,000
2016
sông Mississippi
để hỗ trợ che phủ thực vật mở rộng trên đất nông nghiệp Trung Tây thông qua Vùng đất xanh, sáng kiến của Blue Waters
$100,000
2016
sông Mississippi
để thúc đẩy các nhà ra quyết định xem xét giá trị kinh tế của nước sạch
$30,000
2016
sông Mississippi
ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh về nước của Thống đốc
$30,000
2015
sông Mississippi
thương mại hóa các loại cây trồng ở Minnesota, xây dựng sức khỏe của đất và cải thiện chất lượng nước
$25,000
2015
sông Mississippi
để kiểm tra và cung cấp khả năng tiếp cận các công cụ phần mềm mới cho phép định vị tốt hơn các dự án bảo tồn trong cảnh quan nông nghiệp
$25,000
2014
sông Mississippi
để phát triển và công bố một cuốn sách hướng dẫn và trang web cho các chuyên gia nông nghiệp về các phương pháp đã được chứng minh để làm việc với nông dân để thúc đẩy thực hành bảo tồn
$180,000
2014
sông Mississippi
để hỗ trợ che phủ thực vật mở rộng trên đất nông nghiệp Trung Tây thông qua Vùng đất xanh, sáng kiến của Blue Waters
$60,000
2014
sông Mississippi
cho sự phát triển của các tài liệu giáo dục thông báo cho nông dân bang Minnesota về các hoạt động làm giảm xói mòn dòng chảy hạ lưu
$143,000
2012
sông Mississippi
để hỗ trợ chương trình Green Lands, Blue Waters
$25,000
2011
sông Mississippi
cho một nghiên cứu phạm vi để thiết kế Đại hội Nước Minnesota
$75,000
2010
sông Mississippi
phát triển một cách tiếp cận toàn diện trên toàn lưu vực để giảm xói mòn bờ suối ở lưu vực sông Minnesota
$125,000
2010
sông Mississippi
xây dựng năng lực của một chương trình phát triển và thúc đẩy cây lâu năm và các hệ thống cây trồng liên tục
$99,000
2010
sông Mississippi
để giảm dòng chảy ô nhiễm từ các hoạt động chăn nuôi ở Minnesota
$23,000
2010
sông Mississippi
để xem xét các mô hình thay thế cho việc phối hợp quản lý tài nguyên thiên nhiên của sông Mississippi
$44,000
2008
sông Mississippi
để hỗ trợ đánh giá các phương án khôi phục Hẻm núi sông Mississippi
$130,000
2008
sông Mississippi
cho một video tài liệu giáo dục về sông Mississippi ở Minnesota
$70,000
2006
sông Mississippi
để hỗ trợ sáng kiến Green Lands, Blue Waters
$80,000
2004
sông Mississippi
Đối với dự án, "Thúc đẩy sự kết nối giữa nhà nông và trường học"
$90,000
2004
sông Mississippi
Để hỗ trợ Đất Xanh, Sáng kiến Blue Waters

Đại học Washington

7 Ban choS

Xem trang web

Louis, MO

$144,000
2017
sông Mississippi
tiếp tục bảo vệ và tăng cường vùng đất ngập nước và đồng bằng ngập nước, đồng thời bảo vệ và cải thiện chất lượng nước ở Missouri và Illinois
$288,000
2015
sông Mississippi
vì đã tiếp tục tham gia vào Cộng tác sông Mississippi và công việc bảo vệ và cải thiện chất lượng nước ở Missouri và miền nam Illinois.
$278,000
2013
sông Mississippi
cung cấp hỗ trợ pháp lý và khoa học cho các nhóm thành viên trên toàn tiểu bang của Mississippi River Collaborative trong nỗ lực cải thiện chất lượng nước và khả năng phục hồi của sông Mississippi, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ các vùng đất ngập nước và đồng bằng ngập lụt của Missouri
$268,000
2011
sông Mississippi
tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng nước ở sông Mississippi
$302,000
2008
sông Mississippi
tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng nước ở sông Mississippi
$35,000
2005
sông Mississippi
để hỗ trợ dự án chất lượng nước của Phòng khám Môi trường liên ngành
$340,000
2005
sông Mississippi
tăng cường nỗ lực cải thiện chất lượng nước ở sông Mississippi

Sáng kiến Tây Trung Bộ

1 Ban cho

$75,000
2007
sông Mississippi
để khám phá những thách thức về nước uống, nước thải và nước mưa của cộng đồng và các giải pháp khả thi

Hội đồng bộ lạc đặt chỗ trái đất trắng

1 Ban cho

Xem trang web

Trái đất trắng, MN

$20,000
2015
sông Mississippi
để hỗ trợ sự phát triển của một trung tâm nghiên cứu và văn hóa bản địa liên ngành tập trung vào các vấn đề nước đe dọa đến việc thu hoạch lúa hoang

Điều tra hoang dã

1 Ban cho

Xem trang web

Minneapolis, MN

$20,000
2019
sông Mississippi
để hỗ trợ Cuộc đua sông lớn hàng năm của Wild Wild Enquiry và triệu tập một nhóm làm việc tập trung vào việc thu hút giới trẻ không được phục vụ trong các trải nghiệm ngoài trời bao gồm nhận thức về dòng sông

Quỹ Windward

1 Ban cho

Xem trang web

Washington DC

$200,000
2018
sông Mississippi
để hỗ trợ cho việc ra mắt Học bổng Lãnh đạo Hệ thống Thực phẩm và một đồng nghiệp tập trung vào các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề về nước nông nghiệp ở Trung Tây

Viện phát triển nông nghiệp quốc tế Winrock

4 Ban choS

$400,000
2018
sông Mississippi
xây dựng mạng lưới lãnh đạo, cơ sở hành nghề và chiến lược toàn tiểu bang để thúc đẩy chăn thả tái sinh ở Illinois nhằm cải thiện chất lượng nước
$200,000
2016
sông Mississippi
để mở rộng tác động của Dự án Đồng cỏ ở lưu vực thượng lưu sông Mississippi bằng cách xây dựng căn cứ khu vực để thực hành chăn thả và bảo tồn tốt nhất
$100,000
2014
sông Mississippi
cho những nỗ lực của Dự án Đồng cỏ nhằm cải thiện chất lượng nước lưu vực thượng lưu sông Mississippi bằng cách thu hút nhiều nông dân hơn vào nông nghiệp trồng cỏ
$40,000
2004
sông Mississippi
Để hỗ trợ sáng kiến Chính sách Môi trường cho Nông nghiệp dựa trên Hiệu suất

Tiếng nói bảo tồn Wisconsin

4 Ban choS

Xem trang web

Madison, WI

$360,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2017
sông Mississippi
để giảm lượng ô nhiễm nông nghiệp chảy vào sông Mississippi, các nhánh, hồ, nước ngầm và nước uống của nó bằng cách tác động đến các quy định dòng chảy của nhà nước
$80,000
2015
sông Mississippi
ủng hộ chính quyền và thực thi tốt hơn các chương trình bảo vệ nguồn nước của Wisconsin
$80,000
2013
sông Mississippi
giáo dục và thu hút người dân về luật nước sạch

Hội Nông dân Wisconsin Minnesota

4 Ban choS

Xem trang web

Thác Chippewa, WI

$500,000
2019
sông Mississippi
xây dựng năng lực của các hội đồng đầu nguồn do nông dân lãnh đạo để giám sát chất lượng nước, thực hiện các biện pháp tốt nhất và phối hợp với các bên liên quan và hỗ trợ vận hành chung
$100,000
2017
sông Mississippi
để hỗ trợ việc thực hiện các hoạt động bảo tồn thông qua các hội đồng đầu nguồn do nông dân lãnh đạo ở phía tây Wisconsin
$100,000
2014
sông Mississippi
để hỗ trợ một chương trình thí điểm để giảm ô nhiễm phốt pho từ các trang trại ở lưu vực sông St. Croix và sông Hồng của Wisconsin
$100,000
2012
sông Mississippi
để giảm ô nhiễm nông nghiệp ở các lưu vực sông St. Croix và Red Cedar của Wisconsin

Hiệp hội đầm lầy Wisconsin

8 Ban choS

$200,000
2019
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$100,000
2017
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2015
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2013
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$70,000
2011
sông Mississippi
để được hỗ trợ hoạt động chung để bảo vệ và mở rộng các vùng đồng bằng ngập lụt và đất ngập nước ở Wisconsin
$60,000
2009
sông Mississippi
để được hỗ trợ điều hành chung
$80,000
2007
sông Mississippi
để bảo vệ và khôi phục các vùng đất ngập nước của Wisconsin ở lưu vực sông Mississippi
$40,000
2006
sông Mississippi
cho một tổ chức làm việc để bảo vệ và khôi phục các vùng đất ngập nước của Wisconsin ở lưu vực sông Mississippi

Trang trại tự hào Yahara

1 Ban cho

Xem trang web

Brooklyn, WI

$50,000
2016
sông Mississippi
để thương hiệu và mở rộng đáng kể Chương trình chứng nhận trang trại Yahara Pride trên toàn khu vực thượng nguồn Mississippi
Tiếng Việt