Bỏ qua nội dung

Quỹ đầu tư năng lượng mới I

Nắm bắt các cơ hội phong phú để lắp đặt cơ sở hạ tầng năng lượng sạch trên khắp Hoa Kỳ, New Energy Capital xây dựng một mạng lưới điện sạch hơn, linh hoạt hơn và cung cấp các khoản đầu tư sinh lời.

investment icon

Đầu tư

7,5 triệu đô vào quỹ nợ; $ 2,5 triệu cho hợp tác đầu tư tại địa phương, nếu có liên quan; bắt nguồn từ năm 2016

rationale icon

Cơ sở lý luận

Tập trung vào các dự án và công ty vừa và nhỏ, số tiền mà New Energy Capital (NEC) cho vay được hỗ trợ bởi các tài sản thực sự tạo ra dòng tiền ổn định. Bản đồ thành công của công ty trực tiếp vào các mục tiêu của McKnight's Chương trình Năng lượng & Khí hậu Trung Tây để xây dựng một ngành năng lượng sạch, kiên cường và lành mạnh về kinh tế nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

returns icon

Trả về

Lợi nhuận tài chính: Lợi nhuận sớm là thuận lợi. NEC đang triển khai vốn cho các nhà phát triển năng lượng tái tạo một cách nhanh chóng với các điều khoản thuận lợi và đã có thể tái chế một số vốn của chúng tôi.

Tác động xã hội & môi trường: Quỹ này đang đạt được các tác động môi trường mạnh mẽ bằng cách hỗ trợ phát triển ít nhất 1.500 megawatt dự án năng lượng sạch thông qua chín khoản đầu tư với bảy công ty.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Các chuyến thăm của người quản lý quỹ cho phép thụ phấn chéo giữa các chức năng đầu tư và cấp phép của quỹ. Nhân viên khí hậu đã tập hợp các nhà quản lý New Energy Capital, một tá chuyên gia chính sách năng lượng mặt trời địa phương và những người ủng hộ. NEC đã tìm hiểu thêm về môi trường tái tạo thịnh vượng của Minnesota trong khi các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận được nghe từ một nhà tài chính năng lượng mặt trời quốc gia, người đang nhìn thấy nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn ở các bang khác.

Gần đây, hai công ty vay tiền từ NEC có hoạt động phát triển ở Minnesota. Đây là một chỉ số cho thấy có ít sự không chắc chắn theo quy định xung quanh các khu vườn năng lượng mặt trời so với khi chúng ta bắt đầu đầu tư.

Tuyên bố từ chối chứng thực: McKnight Foundation không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Cập nhật lần cuối 11/2017

Tiếng Việt