Bỏ qua nội dung

Các đối tác của Vision Ridge: Quỹ tài sản bền vững II & III

Kiểu: Đầu tư có tác động cao, tài sản thực

Đề tài: Nông nghiệp, Giao thông sạch, Tiết kiệm năng lượng, Năng lượng tái tạo, Nước

Trạng thái: Hiện hành

Thay vì đầu tư vào tài sản thực tế truyền thống của người Hồi giáo như bất động sản thương mại và giếng dầu, Vision Ridge nhìn thấy cơ hội trong các loại tài sản mới như mạng lưới trạm sạc xe điện công cộng lớn nhất, EVgo. Tầm nhìn của nó là để giải phóng thị trường vốn để giải quyết những thách thức lớn nhất của thế hệ chúng tôi.

investment icon

Đầu tư

Quỹ tài sản bền vững II: $7,5 triệu; bắt nguồn từ năm 2018

Quỹ tài sản bền vững III: $10 triệu; bắt nguồn từ năm 2021

rationale icon

Cơ sở lý luận

Đối tác của Vision Ridge xác định các tài sản thực bền vững bình dị, bay bên dưới radar của các nhà đầu tư truyền thống hơn. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nước, giao thông, nông nghiệp, đất đai và hiệu quả năng lượng. Danh mục đầu tư có thể bao gồm mọi thứ từ máy phân hủy biến chất thải hữu cơ thành năng lượng đến các trang trại sáng tạo trồng nho để bàn không biến đổi gen với ít nước hơn.

returns icon

Trả về

Lợi nhuận tài chính: Quá sớm để đánh giá; quỹ đang trong giai đoạn đầu tư.

Tác động xã hội & môi trường: Ví dụ về các khoản đầu tư trước đây của Vision Ridge bao gồm EVgo, mạng lưới trạm sạc nhanh lớn nhất quốc gia cho xe điện. Việc khử cacbon sâu trong hệ thống giao thông của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu của chương trình Năng lượng & Khí hậu Trung Tây của McKnight.

lessons learned icon

Bài học kinh nghiệm

Quá sớm để báo cáo.

Tín dụng hình ảnh: Mariordo

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm chứng thực: Tổ chức McKnight không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm, quy trình hoặc nhà cung cấp dịch vụ thương mại nào.

Cập nhật lần cuối 8/2018

Tiếng Việt