Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Mở rộng đề cử giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc năm 2021

Bạn có biết một nghệ sĩ có sự nghiệp lâu dài và đặc biệt ở Minnesota không? McKnight Foundation mời các đề cử cho Giải thưởng Nghệ sĩ Xuất sắc lần thứ 24 của mình. Các đề cử cho giải thưởng $50.000 sẽ đến vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc McKnight hàng năm ghi nhận các nghệ sĩ đã cam kết suốt đời trong việc tạo ra nghệ thuật có ý nghĩa địa phương, khu vực và / hoặc quốc gia. Những nghệ sĩ này đã chọn làm cho cuộc sống và sự nghiệp của họ ở Minnesota, do đó làm cho tiểu bang của chúng ta trở thành một nơi giàu văn hóa hơn. Đầu tiên và quan trọng nhất, họ đã thực hiện nghệ thuật sáng tạo phản ánh quan điểm đặc biệt và phi thường của họ. Các nghệ sĩ nổi tiếng của McKnight cũng đã truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ trẻ, thu hút được sự hoan nghênh từ khán giả, khách quen, nhà phê bình và các chuyên gia nghệ thuật khác, và một số người đã thành lập và củng cố các tổ chức nghệ thuật.

Các đề cử kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Lưu ý: Đơn đăng ký chỉ được chấp nhận trực tuyến. Vui lòng không gửi bất kỳ tài liệu nào liên quan đến DAA đến văn phòng McKnight vì nhân viên hiện đang làm việc từ xa. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đề cử, vui lòng gửi email msalas@mcknight.org.

NOMINATE AN NGHỆ S

Nếu bạn muốn xem một mẫu các câu hỏi đề cử trước khi bạn bắt đầu quá trình, xin vui lòng bấm vào đây.

Đề tài: nghệ thuật, Giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc McKnight

Tháng Ba 2021

Tiếng Việt