Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

C-Nói tiếng Minnesota | Tonya Allen về Quan hệ đối tác từ thiện và khu vực tư nhân

Tonya Allen tham gia cùng Kate Kelly và Jordana Green trên C-Speak Minnesota. Lắng nghe khi họ thảo luận về Quan hệ đối tác từ thiện và khu vực tư nhân. Niềm tin của công chúng vào các tổ chức trong các lĩnh vực đã giảm mạnh, bản chất của sự thật đã bị nghi ngờ. Sự chênh lệch về chủng tộc, sinh ra từ chế độ phân biệt chủng tộc là một phần di sản của quốc gia chúng ta, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Lắng nghe khi họ thảo luận về sức mạnh của con người và cộng đồng để tạo ra thay đổi tích cực.

Lắng nghe THE EPISODE

Đề tài: Đa dạng công bằng & bao gồm

Tháng Mười Một năm 2021

Tiếng Việt