Bỏ qua nội dung
1 đọc tối thiểu

Hội đồng nghệ thuật vùng hồ

Hội đồng nghệ thuật vùng hồ

Các Hội đồng nghệ thuật vùng hồ (LRAC) đã phục vụ khu vực của mình từ năm 1977. Đây là một trong 11 Hội đồng nghệ thuật khu vực được chỉ định bởi Hội đồng nghệ thuật bang Minnesota. Hội đồng nghệ thuật vùng hồ phục vụ chín quận, bao gồm Becker, Clay, Douglas, Grant, Otter Tail, Giáo hoàng, Stevens, Traverse và Wilkin. Quỹ McKnight giúp tài trợ cho 11 hội đồng nghệ thuật khu vực của tiểu bang được thành lập bởi Hội đồng Lập pháp bang Minnesota vào năm 1977 để khuyến khích hoạt động văn hóa và nghệ thuật địa phương trên toàn tiểu bang. Kể từ năm 2010, các RAC đã chỉ đạo tất cả tài trợ của McKnight để hỗ trợ các nghệ sĩ cá nhân. Để biết thông tin mới nhất, hãy truy cập RAC trong khu vực của bạn.

Đây là vô giá trong việc giúp tôi khái niệm tiểu thuyết đầu tiên của mình. Không có kinh nghiệm cá nhân trong kinh doanh hoặc lập kế hoạch thành phố, tôi đã thua lỗ trước khi thực hiện nghiên cứu này. TIẾNG VIỆT

Với sự tài trợ từ McKnight, Hội đồng Nghệ thuật Vùng Hồ đã trao cho nhà văn và giáo sư tiếng Anh của Đại học Concordia Vincent Reusch một khoản trợ cấp phát triển nghề nghiệp để đến Michigan để nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, đặt tại một thị trấn hư cấu trải qua những khủng hoảng kinh tế tương tự mà khu vực Detroit đã trải qua sự khởi đầu của suy thoái. Thời gian ở Michigan, Vincent nói, đó là vô giá trong việc giúp tôi khái niệm tiểu thuyết đầu tiên của mình. Không có kinh nghiệm cá nhân trong kinh doanh hoặc quy hoạch thành phố, tôi đã thua lỗ trước khi thực hiện nghiên cứu này. Có lẽ quan trọng hơn, tôi đã học được cách dễ dàng và thú vị khi thực hiện loại nghiên cứu này.

LRAC đã cam kết cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội và chương trình nghệ thuật chất lượng kể từ khi thành lập. Trong những năm qua, họ đã phát triển để có thể cung cấp bảy chương trình tài trợ, bản tin hàng tháng, lịch nghệ thuật trực tuyến, hai phòng trưng bày nghệ thuật, hội thảo và các cuộc họp mạng, đăng ký nghệ sĩ và hỗ trợ kỹ thuật cho các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật trong chín- khu vực quận.

Đề tài: Nghệ thuật & Văn hóa

Tháng Mười 2012

Tiếng Việt