Bỏ qua nội dung
2 đọc tối thiểu

Giới trẻ Minnesota truyền thống nghệ thuật bản địa

Dakota Wicohan

Trong ngôn ngữ Dakota, các khái niệm được mô tả dựa trên cách một người liên quan đến họ. Cụm từ Oyak Mitakuye, hay là tất cả các mối quan hệ của tôi, một trong những mối quan hệ gắn bó với nhau trong thế giới quan của Dakota. Đồng nhất, với tất cả các hình thức của cuộc sống và môi trường tự nhiên, thấm vào văn hóa Dakota. Tuy nhiên, với mỗi năm, cộng đồng mất đi những người lớn tuổi mang theo kiến thức, kinh nghiệm và trí tuệ rất quý giá đối với thế hệ trẻ. Ngày nay chỉ còn năm người lớn tuổi nói ngôn ngữ đầu tiên ở lại Minnesota.

Khi nào Dakota Wicohan bắt đầu tạo ra chương trình nghệ thuật của họ vào năm 2012, được hỗ trợ một phần bởi Quỹ McKnight, họ duy trì sự nhấn mạnh vào kinh nghiệm như một cách liên quan và về sự tồn tại của văn hóa. Tên họ đã chọn - tawokaga - biểu thị một người làm cho một cái gì đó đẹp. Tawokaga tìm cách sử dụng nghệ thuật như một phương tiện kết nối cộng đồng với các giá trị, truyền thống và cách sống của Dakota.

Mẹ tôi đã bị thổi phồng vì tài năng của chúng tôi. Cô nói, 'Tôi cảm thấy như tôi có thể rời xa bạn, bạn sẽ ổn thôi, bạn sẽ dạy cháu gái của bạn. Chúng ta sẽ tốt thôi. TUYỆT VỜI O'KEEFE

Tawokaga ban đầu bao gồm một nhóm hỗ trợ nghệ sĩ hàng tháng. Tuy nhiên, điều mà Dakota Wicohan phát hiện ra là các nghệ sĩ không muốn tập hợp và nói chuyện nhiều. Họ muốn tập hợp và làm nghệ thuật. Năm 2014, tổ chức này đã tổ chức ba buổi học nghề nghệ thuật và tài trợ cho ba dự án nghệ thuật trẻ. Hơn 30 người ở mọi lứa tuổi đã cùng nhau học hỏi, giảng dạy, chia sẻ và sáng tạo thông qua một số sáng kiến được hỗ trợ của Dakota Wicohan. Việc học nghề có sự tham gia của ba nghệ sĩ bậc thầy và 22 người học cam kết thông qua ba đội - mỗi nhóm làm việc trên một hình thức nghệ thuật riêng biệt như kết cườm và thuộc da, quilling và quilting.

Ba nhóm nghệ thuật bổ sung được phát triển sau đó, thu hút hơn một chục thanh niên thông qua việc kể chuyện, chụp ảnh kỹ thuật số và Busy Busy Beads, một sáng kiến gây quỹ cho giới trẻ.

Các giáo viên và học sinh của Tawokaga chấp nhận giá trị của việc kết nối với văn hóa Dakota và tiếp nối các truyền thống hàng thế kỷ. Người học việc Beth O'Keefe lưu ý, Mẹ tôi đã bị thổi phồng vì chúng tôi tài giỏi như thế nào. Cô nói, 'Tôi cảm thấy như tôi có thể rời xa bạn, bạn sẽ ổn thôi, bạn sẽ dạy cháu gái của bạn. Chúng ta sẽ tốt thôi. '' Beth Beth tiếp tục bày tỏ rằng, việc nhìn thấy những người trẻ tuổi làm điều này mang lại cho tôi hy vọng. Thật là truyền cảm.

Với vai trò là một vườn ươm văn hóa, Dakota Wicohan đã giúp hơn 200 thành viên cộng đồng kết nối với ngôn ngữ Dakota thông qua các chương trình ngôn ngữ liên thế hệ và liên tục kể từ năm 2012.

Đề tài: nghệ thuật

Tháng Mười Hai 2016

Tiếng Việt