CGC MN Report AGreenRecoveryForMinnesota ReportGrab

Giống như nhiều tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ, Minnesota đã chứng kiến tình trạng thất nghiệp lớn do đại dịch Covid-19, với gần 260.000 công nhân, gần 10% lực lượng lao động vẫn nộp đơn bảo hiểm thất nghiệp vào tháng 8 năm 2020. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng này, người Mỹ đã biết họ muốn chính phủ của họ phản hồi như thế nào. Theo các cuộc thăm dò gần đây, bảy trong số mười người Mỹ muốn đầu tư của liên bang vào các công việc hỗ trợ phát triển năng lượng sạch. Để giải quyết nhu cầu này, động lực đang được xây dựng để tạo ra một ngân hàng xanh trị giá $35 tỷ ở cấp liên bang sẽ cung cấp cho các bang nguồn vốn để đầu tư vào năng lượng sạch thông qua mô hình ngân hàng xanh. Mô hình ngân hàng xanh, sử dụng nguồn vốn công để thu hút đầu tư tư nhân đến các khu vực khó khăn về tài chính của thị trường, đã được triển khai thành công ở hơn 12 bang để tài trợ hơn $5 tỷ đồng cho các dự án năng lượng sạch. Bằng cách xây dựng dựa trên thành công trong quá khứ của mô hình ngân hàng xanh và tối đa hóa cơ hội liên bang hiện tại, Minnesota có thể tạo việc làm, tiết kiệm năng lượng cho người dân Minnesota bất kể thu nhập hay chủng tộc của họ, và chống lại tác động của biến đổi khí hậu.

Báo cáo này cung cấp phân tích lỗ hổng về thực trạng tài chính năng lượng sạch ở Minnesota và trình bày vai trò của ngân hàng xanh trong việc thu hẹp những khoảng cách đó để mở rộng phát triển năng lượng sạch trên toàn tiểu bang. Trong suốt mùa xuân năm 2020, Liên minh vì Thủ đô xanh (CGC) đã gặp gỡ hơn 35 bên liên quan bao gồm các nhà phát triển, nhà tài chính và chuyên gia năng lượng sạch ở Minnesota để thảo luận về những lỗ hổng ngăn cản nhà nước hiện thực hóa tiềm năng năng lượng sạch và hiệu quả năng lượng đầy đủ của mình. Trong khi các lỗ hổng và giải pháp đã được xác định trên một số lĩnh vực, báo cáo này sẽ đưa ra một số ví dụ ưu tiên mà ngân hàng xanh có thể tạo ra tác động lớn nhất.