Tháng 11 năm 2008 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng của Holm với tư cách là một nhà thơ và nhà tiểu luận, một niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh gốc.