Tháng 6 năm 2016

Hợp tác giữa các nhà tài trợ hành lang trung tâm (2007 - 2016) là một quan hệ đối tác sáng tạo được hỗ trợ bởi 14 cơ sở địa phương và quốc gia đang tìm cách tạo ra một hành lang cơ hội của các cơ hội, dọc theo tuyến đường sắt (LRT) của Saint Paul.