Tháng 9 năm 2001 - Với các bài tiểu luận về ảnh hưởng âm nhạc của Warland, niên đại về công việc và cuộc sống của anh ấy, và các bức ảnh gốc.