Ngày 15 tháng 10 năm 2014 - Một trong năm bài viết được chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nghiên cứu quốc gia về chăm sóc và giáo dục sớm cho người học ngôn ngữ kép.