McKnight đã tham gia Trung tâm từ thiện hiệu quả để thu thập phản hồi ẩn danh từ những người được cấp gần đây về các thành phần khác nhau trong công việc của chúng tôi, bao gồm quá trình cấp quyền, liên lạc và tác động tổng thể. Các kết quả được điểm chuẩn so với các nền tảng khác và được tổng hợp thành Báo cáo nhận thức của người được cấp.