Vào cuối năm 2018, phi đảng phái, toàn tiểu bang Lực lượng đặc nhiệm nhà ở của Minnesota thiết lập sáu mục tiêu dài hạn và hỗ trợ cộng đồng để đảm bảo mọi người đều có một nơi để sống. Minnesotans đang làm việc để mở rộng và bảo vệ hàng tồn kho nhà ở giá cả phải chăng và đa dạng trong các cộng đồng trên toàn tiểu bang. Ý chí chính trị và sự khéo léo xuyên ngành tồn tại để xây dựng một hệ thống hoạt động. Thẻ điểm nhà ở toàn tiểu bang này bởi Cửa trước thịnh vượng đánh giá dữ liệu để đánh dấu tiến bộ chung của Minnesota về sáu mục tiêu cốt lõi do Lực lượng đặc nhiệm gia cư của bang Minnesota đặt ra. Nó cũng nhấn mạnh các xu hướng mới nổi và những đổi mới thú vị có thể chưa được phản ánh trong dữ liệu lớn.