Là một phần của chúng tôi thông báo rằng chúng tôi đang cam kết sâu sắc đến hai lĩnh vực ưu tiên: thúc đẩy các giải pháp khí hậu và xây dựng một tiểu bang công bằng và toàn diện hơn, chúng tôi cung cấp bản tóm tắt này về các mục tiêu mới của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Quỹ McKnight mong muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã đóng góp vào việc sản xuất video này, bao gồm nhiều tổ chức và thành viên cộng đồng mà chúng tôi hợp tác để tạo ra một hành tinh công bằng, sáng tạo và phong phú hơn.

Tín dụng sản xuất video

Molly Miles, Người kể chuyện kỹ thuật số

Tiếng Anh, Giám đốc truyền thông

 

Tín dụng hình ảnh và cảnh quay

BẠC

Inquilinxs Unidxs por Justicia

Jason Blackeye trên Bapt

Nghệ thuật JuxtaPocation, nhiếp ảnh gia Justin sengly

Karsten Wurth (@ karsten.wuerth) trên Bapt

Sức mạnh và ánh sáng của Interfaith

Sức mạnh của MN

Nhóm nhiếp ảnh Quarrie

Bàn đạp cho nghệ thuật

Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ - flickr