Một trong sáu Minnesotans ở tuổi đi học có ít nhất một phụ huynh nhập cư. Trong một báo cáo mới từ New America, nhà nghiên cứu Conor P. Williams xem xét cách các nhà lãnh đạo giáo dục có thể làm việc để làm cho triển vọng của họ càng sáng càng tốt.